Skip to main content
Skip table of contents

Touch skærm profiler

Hvad er touch skærm profiler?

For hver touch skærm kan du bestemme, hvilke basisprogrammeringer og/eller scenarier, der er tilgængelige, og hvilke knapper, der vises på touch skærmen. For at gøre det, skal du oprette forskellige touch skærm profiler. Med disse profiler kan du fx vælge andre programmeringer for stueetagen end for første sal.

Som standard er der oprettet en basisprofil. Eksisterende touch skærm profiler kan ændres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.