Skip to main content
Skip table of contents

Opvarmning/køling pr. kreds

Hvad er opvarmning/køling pr. kreds?

Med scenariet  Opvarmning/køling pr. kreds kan du definere køle-/opvarmningsprogrammeringen for et enkelt eller kombineret system. Hvis dit system har en cirkulationspumpe, vil den blive styret af dette scenarie. I dette system kan du tilslutte en zoneventil på en termostat, et tryk med LED(er) og komfortsensorer eller en Digital black, 24 V.

Digital black 230V kan ikke bruges som termostat.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:

  • til en eksisterende installation: en eller flere termostater, tryk med LED(er) og komfortsensorer eller Digital blacks, 24 V

  • til en ny installation: en eller flere tryk med LED(er) og komfortsensorer eller Digital blacks, 24 V

  • et køle- eller opvarmningssystem (muligvis kombineret)

  • en eller flere zoneventiler

  • (valgfrit) en cirkulationspumpe

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Klimakontrol.

 4. Klik på Opvarmning/køling pr. kreds.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg det opvarmnings- eller kølesystem, der skal aktivere programmeringen.

  Klik på plus tegnet ved det system, du vil inkludere i scenariet.


  Du kan kun vælge et opvarmnings- eller kølesystem. Du kan vælge udløserkontakt til kedlen eller varmepumpen. 

  B(Valgfrit) vælg den cirkulationspumpe, der skal aktiveres, når scenariet starter.

  Klik på cirkulationspumpens plustegn.

  CVælg de(t) område(r), du vil opvarme eller køle.

  Klik på plustegnet for en termostat, et tryk med LED(er) og komfortsensorer eller en Digital black, 24 V, og en zoneventil for at forbinde dem med hinanden.


  Du kan forbinde flere zoner.   Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Under Parametre indstil følgende:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Forsinkelsestid for zoneventil

  0 - 15 min.

  Standard: 1 min.

  Forsinkelsestid for pumpe

  0 - 15 min.

  Standard: 3 min.

  Blokeringsbeskyttelse for pumpe og ventiler

  Tænd/sluk


  Blokeringsbeskyttelsesinterval1 - 100 dage

  Standard: 7 dage

  Push-meddelelse, der sendes, når opvarmning ikke kan tændesTekstDenne tekst sendes, når opvarmning ikke kan tændes
  Push-meddelelse, der sendes, når køling ikke kan tændesTekstDenne tekst sendes, når kølingen ikke kan tændes


 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/Ot4TpL0j_a8


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.