Skip to main content
Skip table of contents

Oprette et udvidelsestryk

Hvad er et udvidelsestryk?

Et antal produkter i Niko Home Control med traditionel ledningsføring har en eller flere udvidelsesklemme(r). Du kan tilslutte et klassisk tryk til disse udvidelsesklemmer, fx 170-0000x. Bemærk, at du ikke kan tilføje en LED belysningsenhed på det klassiske tryk, når du anvender det som en udvidelse af Zigbee® forbundne enheder.

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan konfigurere dette enkelt-tryk som et udvidelsestryk i Niko Home Control II v2.x programmeringssoftwaren.

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

I dette eksempel vil vi oprette to betjeninger i "Gangen":

 • En smart 1-pol afbryder
 • En enkelt udvidelsestryk

Vi tilslutter enkelt udvidelsestrykket til den smarte 1-pol afbryder.

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Betjeninger og enheder.
  Resultat
  : Vinduet Tilføj betjeninger og enheder vises og viser de kategorier, som betjeningerne og enhederne er opdelt i.
 2. Vælg det ønskede rum øverst i vinduet eller klik videre i rummet på grundplanen.
  I dette eksempel vælger vi "Gang" som rum.

 3. klik på pilen ved siden af Smarte betjeninger for at åbne det.

 4. Vælg den ønskede smarte betjening fra listen.
  I dette eksempel vælger vi den "smarte 1-pol afbryder".
  Resultat: Betjeningen er placeret i rummet: som en afbryder, en enhed (fx en lampe) og en basisprogrammering. 5. Hvis du ønsker det, kan du ændre navnet på betjeningen.
 6. Juster om nødvendigt parametrene.
 7. Træk betjeningen og enheden til den rigtige placering på grundplanen.
 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Tilføj betjeninger og enheder.
 9. Vælg det ønskede udvidelsestryk fra listen, også under kategorien "Smarte betjeninger".
  I dette eksempel vælger vi "enkelt udvidelsestrykket".
  Resultat: Den valgte betjening er placeret i rummet.


 10. Vælg den smarte betjening på planen.
  I dette eksempel er det den "smarte 1-polede afbryder".
  Resultat: Udvidelsestrykket er forbundet med indgang E1 på den smarte betjening.


 11. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Tilføj betjeninger og enheder.
 12. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Programmer.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.