Skip to main content
Skip table of contents

Oprette en energiaflæsning med et trådløst målemodul

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Betjeninger og enheder.
  Resultat: 
  Vinduet Tilføj betjeninger og enheder vises og viser de kategorier, som betjeningerne og enhederne er opdelt i.

 2. Du kan nu vælge:

  • Hvis du markerer feltet Spring over detaljerede parametre for hver betjening eller enhed, kan du hurtigt vælge flere betjeninger og enheder ved at klikke på dem. Du vil dog være nødt til at indtaste navn og parametre for hver betjening og enhed bagefter.

  • Hvis du fjerner markeringen ved feltet Spring over detaljerede parametre for hver komponent, kan du straks indstille navn og parametre for den aktuelle betjening eller enhed.

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Sensorer.

 4. Vælg det ønskede rum øverst i ruden, og klik inde i det rum, hvor du ønsker at placere det trådløse målemodul.

 5. I afsnittet Energiaflæsninger vælg den ønskede type trådløse målemodul.
  Resultat: Den valgte betjening er placeret i det udvalgte rum.

 6. Hvis du ønsker det, kan du ændre navnet på betjeningen.

 7. Indstilling af parametrene.

  1. Til parametret aflæsningstype kan du vælge mellem:

   1. Global aflæsning: Forbruget fra nettet

   2. Del-aflæsning forbrug: Dvs. måling af forbruget af en specifik enhed f.eks. varmepumpe

   3. inverter (produktion, batteri): Måling af en hybrid inverter. En hybrid inverter konverterer solgenereret elektricitet til en anvendelig strøm i din bolig (produktion). Den administrerer energilagring i batterier og kan interagere med elnettet (batteri).

  2. Til parametret Klemmemåleretning kan du vælge mellem:

   1. Normal (standard)

   2. Inverteret: Indstil parametret til inverteret, når fanen Energi i menuen Diagnostik viser en negativ værdi, og du ikke er i stand til at ændre klemmens retning fysisk.

  3. Kun til trådløst målemodul, 3x enkelt tre-faset aflæsning:

   1. Udfyld Skærm navn. Dette er navnet på aflæsningen i Niko Home appen, på touchskærmen, på Digital black og i fanebladet Energi i menuen Diagnostik.

   2. Fjern markeringen i ubrugte kanaler. De vil ikke blive vist hverken i Niko Home appen, på skærmen, på Digital black eller i fanebladet Energi i menuen Diagnostik.

 8. Træk betjeningen til den rigtige placering he på grundplanen.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Tilføj betjeninger og enheder.

 10. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Opret.

Hvis du trækker en betjening eller en enhed til et andet rum, vil feltet Rum i vinduet automatisk blive opdateret.

Hvis spændingen i strømforsyningen til Niko Home Control installationen bliver afbrudt, registreres ingen data, selvom der stadig bruges eller produceres elektricitet af de målte koblingskredse.

Du vil miste alle data fra en kanal, hvis du ikke gør en følgende:

 • Fjerne kanalen.

 • Ændre aflæsningstype.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.