Skip to main content
Skip table of contents

Netværksforbindelse

Udgangspunkt

Beskrivelse af fanen Netværksforbindelse

Fanen Netværksforbindelse  viser status for netværksforbindelsen mellem din controller eller trådløse smart hub og Niko Home Control-skytjenesterne. Hvis en af de anførte parametre har en rød LED og status NOK, er netværksproblemet lokaliseret i dit lokale netværk.

Kontakt Niko Customer support, hvis du ikke kan løse problemet.

Parameter NOK

Kan påvirke

Konfiguration

Notifikationer

Modtage opkald

Fjernadgang

Tidsplan

Opdater

System tid

DNS løsning

IoTHub forbindelse

Relæservice fungerer
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.