Skip to main content
Skip table of contents

Koble en enhed fra et modul

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Klik på det modul på tavlen, som du vil frakoble enheder fra.
    Resultat:
    Vinduet Tildel komponenter til (modulnavn) vises og viser en oversigt over det valgte modul.
  2. Vælg de tildelte enheder du ønsker at frakoble.

  3. Klik på krydset ved siden af navnet eller på den pågældende enheds minustegn i tegneområdet for at koble den fra modulet.

  4. Klik på Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Tavleopbygning.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.