Skip to main content
Skip table of contents

Indbrudsvarsling

Hvad er indbrudsvarsling?

Med programmeringen indbrudsvarsling kan du bruge en betjening til at aktivere tilstedeværelsesvarslingen. Efter en konfigurerbar aktiveringstid starter registreringen af enhver bevægelse i huset på følgende måde:

 • tænder en valgt belysning
 • får en valgt belysning til at blinke
 • betjener rulleskodder, porte eller markiser
 • send varslingsmeddelelser

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:
  • Et betjeningstryk (generisk tryk)
  • alle de enheder du ønsker at anvende i dette scenarie.
 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.
 2. Vælg rum som følger:
  • Vælg Rum i rullemenuen.
  • Klik på rummet i tegneområdet.
 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Varsler.
 4. Klik på  indbrudsvarsling .
 5. Giv scenariet et navn.
 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal aktivere scenariet.

  1 Klik på plustegnet ved de betjeninger, du vil inkludere i scenariet.

  2 Indstildriftstiden til 'tryk og hold' for at undgå at aktivere indbrudsvarslingen ved en fejltagelse.

  BVælg de sensorer eller kontakter, der skal starte varslingen, når den er aktiveret.

  Klik på enhedernes plustegn.

  CVælg de lamper, der skal være tændt, under gangtilstanden.
  Gangtilstanden er den første fase efter registreringen af bevægelse.

  Klik på enhedernes plustegn.

  DVælg de lamper, der skal være tændt, når der registreres tilstedeværelse.

  1 Klik på enhedernes plustegn.

  2 Indtast eventuelle ekstra enhedsindstillinger.

  EVælg de lamper, der skal blinke, under varslingen.

  1 Klik på enhedernes plustegn.

  2 Under Parametre indstil blinkfrekvensen (standard 2 sek. - maksimum 59 sek.).

  FVælg andre enheder, du ønsker at sætte i en bestemt status.

  1 Klik på enhedernes plustegn.

  2 Indtast eventuelle ekstra enhedsindstillinger.

  Nogle eksempler er: Åbning af rulleskodder, åbning af porte osv.

  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.
 7. Indstil følgende under Parametre:
  • aktiveringsvarighed: standard 30 sek. - maksimum 59 min. 59 sek.
  • gangvarighed: standard 20 sek. - maksimum 59 min. 59 sek.
  • varighed af tilstedeværelsesdetekteringvarsling: standard 5 min. - maximum 59 min. 59 sec.
  • notifikation, når varslingen ikke kunne aktiveres: Denne tekst sendes, når varslingen ikke kan aktiveres. Varslingen aktiveres automatisk, når problemet er løst.
  • notifikation, når problemet med sensor/tryk er løst: Denne tekst sendes, når problemet med aktiveringen er løst.
  • notifikation, når tilstedeværelsesdetekteringsvarslingen begynder: Denne tekst sendes, når tilstedeværelsesdetekteringsvarslingen er blevet aktiveret.

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Programmering
 9. Klik på knappen Luk for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.