Skip to main content
Skip table of contents

Hvad er en logik?

Du kan oprette en logik for betjeninger og enheder. Med den kan du få en betjening ellen en enhed til at udføre forskellige programmerede funktioner afhængigt af, om logikken er opfyldt eller ikke.

Der er fire modeller:

ModelLogikIllustration
1

Hvis logikken er opfyldt, skal den programmerede funktion udføres.

Ellers sker der intet.

2

Hvis logikken er opfyldt, skal den programmerede funktion udføres.

Ellers skal der udføres en anden programmeret funktion.

3

Hvis logik 1 er opfyldt, skal en programmeret funktion udføres.

Hvis logik 2 er opfyldt, skal en anden programmeret funktion udføres.

Ellers sker der intet.

4

(for en NO-tryk)

Hvis logikken er opfyldt, skal den programmerede funktion udføres.

Denne programmering afhænger af NO-tryk status: normal eller skift.

Mere information: se Skift funktion.

Hvilke betjeninger og enheder kan du bruge?

IFTHEN/ELSE
  • status for (virtuel(le) enhed(er)
  • status for betjening(er) (bortset fra tryk)
  • status for scenarie(r)
  • tidsplan(er)
  • alle enheder
  • bestemte muligheder for scenarier
  • Besked(er) (push eller informativ)
  • Betjeningstryk (se Skift funktion)

    Du kan vælge at lade THEN eller ELSE være tom

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.