Skip to main content
Skip table of contents

HVAC pr. termostat

Hvad er HVAC pr. termostat?

Med scenariet  HVAC pr. termostat kan du forbinde en eller flere indendørs HVAC-enheder til opvarmning eller køling med en HVAC-termostat. 

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:

  • en HVAC-termostat

  • en eller flere indendørs HVAC-enheder 

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat: 
  Ruden Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullelisten.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Klimakontrol.

 4. Klik på HVAC pr. termostat.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg en HVAC-termostat til at styre de indendørs enheder.

  Klik på plustegnet ved den termostat , du vil inkludere i scenariet.

  Du kan kun vælge et opvarmnings- eller kølesystem. Du kan vælge udløserkontakt til kedlen eller varmepumpen. 

  BVælg en indendørs master HVAC-enhed. Denne indendørs enhed skal måle temperaturen.

  Klik på plustegnet ved den indendørs master HVAC-enhed.

  C(Valgfrit) vælg en eller flere indendørs HVAC-enheder som slave til masterem i trin B.

  Klik på plustegnet ved den indendørs sekundære HVAC-enhed.

  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Video

Se på et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/AISv9JuG0p0


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.