Skip to main content
Skip table of contents

Fjern et modul

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Klik på det modul, der skal fjernes.
    Resultat:
    Vinduet Rediger modul vises og viser navnet på modulet og de forbundne enheder.
  2. Klik på knappen Fjern modul.
  3. Klik på tangenten Fjern for at bekræfte programmeringen.

Brug knapperne på bjælken i bunden til at:

  • Vise alle tavler
  • Vise en tavle
  • Vise moduler
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.