Skip to main content
Skip table of contents

Boligens status

hvad er boligens status?

med scenariet Boligens status kan du aktivere flere scenarier og/eller enheder med et tryk på en knap.
For eksempel, når boligens status er Ferie, kan du aktivere følgende avancerede scenarier:

 • Basis sluk alt-funktion
 • Indbrudsalarm

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:
  • alle de enheder du ønsker at anvende i dette scenarie.
  • alle de scenarier du ønsker at anvende i dette scenarie.

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.
 2. Vælg rummet som følger:
  • Vælg Rum i rullemenuen.
  • Klik på rummet i tegneområdet.
 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Komfort.
 4. Klik på Status for boligen.
 5. Giv scenariet et navn.
 6. Indstil programmeringen og parametrene som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal styre scenariet.

  Klik på plustegnet ved de betjeninger, du vil inkludere i scenariet.

  BVælg de scenarier og/eller enheder, du ønsker at inkludere i scenariet.

  1 Klik på plustegnet ved de scenarier og/eller enheder du vil:

     • aktivere, når scenariet starter (start programmering)

     • deaktivere, når scenariet stopper (stopprogrammering)

  Du kan genbruge den samme enhed eller scenarie i start og/eller stopprogrammering.

  2 (valgfrit) Indstil efterløbstid for tænd og sluk i hvert scenarie og for hver enhed.

  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.
 7. Under Parametre kan du vende feedback LED.

  Standard tændes feedback LED, når:

  • alle scenarier er startet
  • Alle scenarier har den værdi, der er defineret i start programmeringen.
 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.