Skip to main content
Skip table of contents

Bevægelsessensor med indendørs sensorer(er)

Hvad er bevægelsessensor med indendørs sensorer(er)?

Scenariet Bevægelsessensor med indendørs sensor(er) tænder en eller flere lamper, når der registreres bevægelse indenfor, eller når belysningsniveauet kommer under det niveau, bevægelsessensoren er indstillet til. Hvis der ikke registreres bevægelse i et bestemt foruddefineret tidsrum, vil lamperne slukke igen. Du kan udvide registreringsområdet ved at tilslutte flere indendørs bevægelsessensorer.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • en indendørs bevægelsessensor

  • (valgfrit) Flere indendørs bevægelsessensorer og/eller enkelttryk med feedback LED

  • en lampe

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie  vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af Kategorien Bevægelsessensor.

 4. Klik på Bevægelsessensor med indendørs sensorer(er).

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg den indendørs master bevægelsessensor, som skal aktivere programmeringen.
  Master betyder, at den belysning, der måles med denne sensor, afgør, om scenariet skal aktiveres eller ikke.

  Klik på plustegnet ved den indendørs bevægelsessensor, du vil inkludere i scenariet.

  B(Valgfrit) Vælg flere indendørs bevægelsessensorer (sekundære).
  Sekundær vil sige, at kun denne sensors bevægelsesregistrering anvendes i denne programmering. Den sekundære sensors lysmåling anvendes ikke i programmeringen. 

  Klik på plus-tegnet ved de indendørs bevægelsessensorer.

  CVælg enheder til dette scenarie.

  Klik på enhedernes plustegn. Du kan aktivere kontaktstyrede lamper eller dæmpbare lamper indstillet på en bestemt værdi.
  I dette tilfælde har vi valgt en kontaktstyret lampe.

  D(valgfrit) Vælg et betjeningstryk til at udføre en af følgende programmeringer:
  • overstyre scenariet (i tilfælde af tilstedeværelsesdetektering). Enheden vil altid være tændt, og den vil ikke blive påvirket af minisensoren.
  • tænd enhederne manuelt og lad dem slukke automatisk (i tilfælde af ikke- tilstedeværelsesdetektering)

  Klik på betjeningens plustegn.

  Brug et tryk med feedback LED, så det tydeligt kan ses, om den er aktiv eller ikke.


  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Indstil følgende under Parametre:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Detekteringsfunktion

  Tilstedeværelsesdetektering (auto tænd, auto sluk)


  Den indendørs bevægelsessensor tænder og slukker din belysning

  Ikke-tilstedeværelsesdetekteringen (manuel tænd, auto sluk)Lyset tændes manuelt (via styringen valgt i Programmering D), lyset slukkes af den indendørs bevægelsessensor (når der ikke længere er bevægelse).
  Efterløbstid0 - 23 timer 59 min. 59 sek.

  Standardværdi: 1 min.

  En forsinkelse på ca. 10 sekunder føjes til den valgte efterløbstid.

  For eksempel: en efterløbstid på 0 sek. vil i virkeligheden være ca. 10 sek. 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på trykket Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Videoer

Se nogle eksempler her. Tænd for lyden for at se videoerne.

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 indendørs bevægelsessensor.

https://www.youtube.com/embed/Fb67aAPt48A

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 indendørs bevægelsessensor og et manuelt overstyringstryk.

https://www.youtube.com/embed/CLLDDm_rSe4

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 2 indendørs bevægelsessensorer, en master og en sekundær.

https://www.youtube.com/embed/Q1pUdsU4wmo
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.