Skip to main content
Skip table of contents

Bevægelsesdetektering med udendørs sensor(er)

Hvad er bevægelsesdetektering med udendørs sensor(er)

Scenariet Bevægelsesdetektering med udendørs sensor(er) tænder en eller flere lamper, når der registreres bevægelse udenfor, eller når belysningsniveauet kommer under det niveau, bevægelsessensoren er indstillet til. Dæmpbare lamper kan programmeres til at tænde med en bestemt lysstyrke. Hvis der ikke detekteres bevægelse i et bestemt foruddefineret tidsrum, vil lamperne slukke igen.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • en udendørs bevægelsessensor

  • (Valgfrit) flere udendørs bevægelsessensorer og/eller enkelt tryk med feedback LED

  • en lampe

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie  vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af Kategorien Bevægelsesdetektering.

 4. Klik på Bevægelsesdetektering med udendørs sensor(er).

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) udendørs bevægelsessensor(er), der skal aktivere scenariet.
  I dette eksempel vil vi bruge 1 udendørs bevægelsessensor.

  Klik på plustegnet ved de(n) udendørs bevægelsessensor(er), du vil inkludere i scenariet.

  B(valgfrit) Vælg et betjeningstryk til at udføre en af de følgende programmeringer:
  • deaktivere scenariet (i tilfælde af tilstedeværelsesdetektering). Enheden vil altid være tændt, og den vil ikke blive påvirket af bevægelsessensoren.
  • tænd enhederne manuelt og lad dem slukke automatisk (i tilfælde af fraværsdetektering)

  Klik på betjeningens plustegn.

  Brug et tryk med feedback LED, så det tydeligt kan ses, om den er aktiv eller ikke.

  CVælg enheder til dette scenarie.Klik på enhedernes plustegn. Du kan aktivere afbryderstyrede lamper eller dæmpbare lamper indstillet på en bestemt værdi.
  I dette tilfælde har vi valgt en afbryderstyret lampe.


  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid. 7. Under Parametre indstil følgende:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Detekteringsfunktion

  Tilstedeværelsesdetektering (auto tænd, auto sluk)


  D en udendørs bevægelsessensor betjener belysningen.

  Fraværsdetekteringen (manuel tænd, auto sluk)Tænd belysningen manuelt. Den udendørs bevægelsessensor slukker belysningen, når der ikke længere registreres nogen bevægelse.
  Forsinket slukning0 - 23 timer 59 min. 59 sek.

  Standard: 1 min.

  Den udendørs bevægelsessensors egen forsinkede slukning bliver tilføjet her.

  Hvis du indstiller bevægelsessensorens egen forsinkede slukning til 5 min. og til 3 min. i programmeringssoftwaren, vil den endelige forsinkede slukning være 8 min.

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Videoer

Se nogle eksempler her. Tænd for lyden for at se videoerne.

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 udendørs bevægelsessensor.

https://www.youtube.com/embed/Z_G6ebg_ILg

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 udendørs bevægelsessensor og et manuelt overstyringstryk.

https://www.youtube.com/embed/w5rr3tqSRow

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.