Skip to main content
Skip table of contents

Bevægelsesdetektering med mini-sensor(er)

Hvad er bevægelsesdetektering med mini-sensor(er)

Scenariet Bevægelsesdetektering med mini-sensor(er)  tænder en eller flere lamper, når der registreres bevægelse. Dæmpbare lamper kan programmeres til at tænde med en bestemt lysstyrke. Du kan vælge, hvornår bevægelsesdetekteringen skal aktiveres:

 • I lys og mørke

 • Kun i mørke, når belysningen er under den justerbare setpunktværdi

Hvis der ikke er detekteret nogen tilstedeværelse i et bestemt foruddefineret tidsrum, vil lamperne blive slukket. Du kan udvide registreringsområde ved at vælge at sætte mini-sensorer op som sekundære sensorer.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • en mini-sensor

  • (valgfrit) flere mini-sensorer og/eller enkelttryk med feedback LED

  • en lampe

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af Kategorien Bevægelsesdetektering.

 4. Klik på Bevægelsesdetektering med mini-sensor(er).

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg master mini-sensoren, der skal aktivere programmeringen.
  Master betyder, at den belysning, der måles med denne sensor, afgør, om scenariet skal aktiveres eller ikke.

  Klik på plustegnet ved de mini-sensorer, du vil inkludere i scenariet.


  B( Valgfrit ) Vælg flere sekundære mini-sensorer.
  Sekundær betyder, at den belysning, der måles med denne sensor, ikke vil blive brugt til at afgøre, om scenariet skal aktiveres eller ikke.

  Klik på sensorernes plustegn.

  CVælg enheder til dette scenarie.

  Klik på enhedernes plustegn. Du kan aktivere afbryderstyrede lamper eller dæmpbare lamper indstillet på en bestemt værdi.
  I dette tilfælde har vi valgt en afbryderstyret lampe.

  D(valgfrit) Vælg et betjeningstryk til at udføre en af de følgende programmeringer:
  • deaktiver scenariet (i tilfælde af tilstedeværelsesdetektering). Enheden vil altid være tændt, og den vil ikke blive påvirket af minisensoren.
  • tænd enhederne manuelt og lad dem slukke automatisk (i tilfælde af fraværsdetektering)

  Klik på betjeningens plustegn.

  Brug et tryk med feedback LED, så det tydeligt kan ses, om den er aktiv eller ikke.


  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Under Parametre indstil følgende:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  DetekteringsfunktionTilstedeværelsesdetekteringMini-sensorerne tænder belysningen.

  FraværsdetekteringTænd belysningen manuelt. Mini-sensorerne slukker belysningen, når der ikke længere detekteres bevægelse.
  Driftsfunktion for lyssensorMørkt og lyst
  Scenariet udføres, når bevægelse er detekteret , uanset lysniveauet.

  Kun mørkt

  Scenariet udføres kun, når bevægelse er detekteret, og lysniveauet er lavt.

  Dette parameter gælder for alle anvendte mini-sensorer.

  SlukningsinitiatorLysniveau

  Scenariet deaktiveres så snart det programmerede lysniveau overskrides, selvom der stadig er bevægelse.

  Som standard har belysningen prioritet.

  Ingen bevægelse

  Scenariet deaktiveres, så snart der ikke længere detekteres bevægelse, selv når der er tilstrækkeligt belysning.

  Setpunkt for lysniveau (Lux)0 - 25,000 luxStandard: 100 lux

  Tidsforsinkelse0 - 23 timer 59 min. 59 sek.Standard: 1 min.


 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Videoer

Se nogle eksempler her. Tænd for lyden for at se videoerne.

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 mini-sensor.

https://www.youtube.com/embed/BMmsL41IfX4

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 1 mini-sensor og et manuelt overstyringstryk.

https://www.youtube.com/embed/-4m-KChG3QE

 • I dette eksempel opretter vi et system til bevægelsesdetektering med 2 mini-sensorer, en master-sekundær.

https://www.youtube.com/embed/2FDRwOi-03I


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.