Skip to main content
Skip table of contents

Basisprogrammering / Scenarie / Logik programmering

I Niko Home Control programmeringssoftware II version 2.x er programmeringer, der er forbundet med betjeninger og enheder, opdelt i:

  • Basisprogrammering
  • scenarier
  • Logik programmering

Hvad er basisprogrammering?

De fleste programmeringer i en installation er enkle, fx bruges et betjeningstryk til at tænde og slukke en eller flere lamper eller betjene rulleskodder med et rulleskodde-tryk. Denne programmering kalder vi basisprogrammering.

Du kan nemt oprette dem med nogle få museklik.

Nogen basisprogrammeringer har praktiske parametre, fx kan du slukke belysningen efter en bestemt tidsperiode.

Programmeringen af en basisprogrammering er defineret på forhånd.

Læs også 'Hvad er en basisprogrammering?'.

Eksempler:

  • En dæmper og et tryk vil følge programmeringen for dæmperen, som er defineret på forhånd
  • En rulleskodde og et tryk vil følge programmeringen for rulleskodder, som er defineret på forhånd

Hvad er et scenarie? 

Et scenarie er en mere omfattende programmering, hvor en guide leder processen med indstilling af programmering og parametre ved at føre dig igennem de forskellige trin.

Scenarier repræsenterer styrken i  Niko Home Control II og giver dig mulighed for at tilføje værdier på en nem måde.

Læs også 'Hvad er et scenarie?'.

Eksempler:

  • Simulering af tilstedeværelse
  • Indbrudsalarm
  • Adgangskontrol
  • Basis sluk alt-funktion

Hvad er logik programmering?

Du bruger logik programmering, når du vil oprette funktioner, der går længere end det, scenarierne gør.

Læs også 'Hvad er logik programmering?'.

Eksempel:

At lukke rulleskodderne, når det er mørkt, og scenariet sluk-alt er aktiveret.

Hvad er forskellene mellem en basisprogrammering, et scenarie og en logik programmering?

Figuren herunder viser forskellene mellem en basisprogrammering, et scenarie og en logik programmering.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.