Skip to main content
Skip table of contents

Adverselsfunktion

Hvad er adverselsfunktion?

Med scenariet Adverselsfunktion kan du afskrække uvelkomment besøg. Med et tryk kan du tænde belysningen og/eller få den til at blinke og samtidig vælge en foruddefineret status for andre enheder. Efter en bestemt periode, som kan defineres af brugeren, deaktiveres nødfunktionen automatisk igen. Du kan aktivere og deaktivere adverselfunktionen med det samme nødtryk.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder :
  • Et betjeningstryk (generisk tryk)
  • alle de enheder du ønsker at anvende i dette scenarie.

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.
 2. Vælg rummet som følger:
  • Vælg Rum i rullemenuen.
  • Klik på rummet i tegneområdet.
 3. Klik på pilen ved siden af kategorien  Varsling.
 4. Klik på Adverselsfunktion.
 5. Giv scenariet et navn.
 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal styre scenariet.

  1 Klik på plustegnet ved de betjeninger, du vil inkludere i scenariet.

  2 Indstil driftstiden til Tryk og hold for at undgå at aktivere adverselsfunktionen ved en fejltagelse.

  BVælg de enheder, du vil lade være tændt, når du har aktiveret scenariet.

  1 Klik på enhedernes plustegn.


  2 Under Parametre defineres, hvor længe du ønsker at lamperne skal være tændt.

  CVælg de enheder, du vil lade blinke, når du har aktiveret scenariet.

  1 Klik på enhedernes plustegn.

  2 Under Parametre indstil følgende:

  • Hvor længe skal lampen være tændt: standard 2 min. - maksimum 59 min. 59 sek.
  • Blinkfrekvensen: standard 2 sek. - maksimum 59 sek.
  DVælg andre enheder, du ønsker at sætte i en bestemt status, fx rulleskodder.

  1 Klik på enhedernes plustegn.

  2 Indtast eventuelle ekstra enhedsindstillinger.

  Nogle eksempler: Åbn rulleskodder, betjen et tryk, som er forbundet med en sirene osv.

  Brug Vælg flere til at vælge forskellige kommandoer og enheder på samme tid.
 7. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie
 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.