Skip to main content
Skip table of contents

Adgangskontrol

Hvad er adgangskontrol?

Med scenariet Adgangskontrol kan du forbinde et tryk eller en videodørtelefon med en touch skærm, en lydgiver eller en dørlås. Når trykket berøres, giver lydgiveren lyd i en programmerbar varighed. Samtidigt vil opkaldet blive sendt fra videodørtelefonen til alle de forbundne enheder: touch skærme, smartphones og tablets. Hvis du ønsker det, kan du besvare opkaldet og låse døren op på enheden.

Du kan også forbinde en basisprogrammering eller scenarie, og når opkaldet kommer ind, kan du afgøre, om du vil aktivere basisprogrammeringen, scenariet eller ingen af delene.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:

  • en videodørtelefon

  • et ringetryk

  • en dørlås

  • en lydgiver

  • (valgfrit) Flere videodørtelefoner, ringetryk, dørlåse og lydgivere

  • alle basisprogrammeringer og scenarier du vil inkludere i dette scenarie.

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af Kategorien Adgangskontrol.

 4. Klik på Adgangskontrol.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg den videodørtelefon, du vil inkludere i dette scenarie.

  Klik på plustegnet/plustegnene ved den videodørtelefon, du vil inkludere i dette scenarie.

  B(valgfrit) Vælg en lydgiver. Denne lydgiver vil blive aktiveret sammen med touch skærmen.

  Klik på lydgiverens plustegn.

  CVælg en dørlås.

  Klik på dørlåsens plustegn.

  D(valgfrit) Vælg en ekstra basisprogrammering eller scenarie.

  Klik på plustegnet/plustegnene ved de(n) basisprogrammering(er) eller de(n) scenarie(r).
  I dette tilfælde vælger vi at tænde lyset i gangen.


  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.


 7. Under Parametre indstil følgende:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Ringetone på touch skærm og mobile enheder

  Rullemenu

  Vælg en ringetone fra rullemenuen.


  Varigheden af den periode, dørlåsen er aktiv

  0 - 59 min. 59 sek.

  Standard: 5 sek.

  Afvis opkald gælder for alle enhederMarkeringsfelt

  Hvis du markerer dette felt, vil afvisning af et opkald fra en videodørtelefon have effekt på alle enheder samtidigt (mobilenheder, touchskærme,...). Med dette undgår du at skulle afvise opkaldet på hver enhed individuelt.

  Standard er dette felt ikke markeret

  Opkaldet afsluttes automatisk, når dørlåsen aktiveresMarkeringsfelt

  Hvis du fjerner markeringen i dette felt, afsluttes opkaldet ikke automatisk efter aktivering af dørlåsen. Opkaldet forbliver aktivt, indtil brugeren selv afslutter det, eller den maksimale opkaldsvarighed er nået (lige under 3 minutter).

  Hvis du markerer dette felt, afsluttes opkaldet automatisk efter aktivering af dørlåsen.

  Standard er dette felt markeret.


 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/cq3nMepiqKo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.