Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.8.5 Windows

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware version 2.8.1 til Windows. Denne software anvendes til tilpasning af en eksisterende 2.x installation.

Udgivelsesdato 

Denne opdatering leveres som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstart.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Windows 7 eller senere versioner. Vi anbefaler, at alle officielle Windows-opdateringer installeres.
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.

Hvornår har du brug for det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende funktioner eller fejlrettelser:

Fejlrettelser

Sammenlignet med version 2.8.1:

 • Digital black:
  • Overførsel af programmeringssoftwaren lykkes, selv når der er tilsluttet mere end 6 Digital blacks
  • Fejlrettelse af nedbrud, fastfrysning og spontane genstarter
  • Digital black kan nu kalibreres korrekt ved -1,0 °C
  • Termostat: justeret temperaturhysterese for at forhindre ventilskade
  • Korrigeret indbrudsalarmikon og -animation
  • Det foretrukne betjeningstryk vises korrekt efter skærmvækning
 • Generelle fejlrettelser

Hvordan installerer du det?

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn det installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at en ny softwareversion er tilgængelig. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er tilgængelige opdateringer til controlleren, skal du opdatere denne.
 4. (Hvis du ikke har modtaget denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke har oprettet forbindelse til din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Du vil nu se opdateringen til controlleren, og du kan foretage den).
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er ajour.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil denne touch skærm også angive, at der er en tilgængelig opdatering. Følg trinene på skærmen til at hente og installere opdateringen. Du har kun brug for en aktiv internetforbindelse (opdateringen kræver ikke længere et USB-stik, som de første opdateringer til Niko Home Control II gjorde). Touchskærmen 550-20101 skal opdateres med USB-stikket som beskrevet i proceduren herover.

Advarsler og kendte problemer

 • Digital black:
  • Hvis du fjerner en Digital black fra Niko Home-appen, kan den nogle gange forblive aktiv og tilsluttet systemet uden mulighed for at onboarde igen
  • Flere skodder, der er aktiveret med det samme betjeningstryk på Digital black, kan ende på forskellige niveauer
  • Termostaten kan måle og vise en højere temperatur (+2 °C) end den omgivende temperatur efter en opgradering eller langvarig brug af skærmen i flere minutter
  • Digital black 230V kan ikke bruges som termostat. Det er kun Digital black 24V i kombination med et varme/køle-modul eller koblingsmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme, der understøtter denne funktion.
  • Temperaturkalibreringsforskydning skal indstilles i appen for at justere den målte temperatur til den faktiske rumtemperatur.
  • Digital black kan muligvis ikke kobles til dit Wi-Fi-netværk via Netgear Orbi RBR50-routere. Der er endnu ikke rapporteret problemer for andre routertyper og -mærker.
  • Onboarding af op til 20 Digital blacks kan få Niko Home appen til at fryse. Luk og genstart appen for at løse problemet.
  • Mindre UI-problemer i programmeringer med mellemtilstande og forkert justering af tekst.
  • Udgange, der er ledningsforbundet til en Digital black, kan ikke bruges i en tilstedeværelsessimulering.
  • Hvis generiske komponenter, såsom generisk opvarmning, varmt vand eller generisk ventilation er til stede i programmeringen, kan det forekomme, at onboarding af Digital black mislykkes. 

  • Historiske energidata er muligvis endnu ikke synlige i Niko Home-appen, men de vil blive tilføjet i en efterfølgende udgivelse.

 • Hvis du bruger trådløse komponenter i en Niko Home Control installation til busledningsføring, kan du bruge ét enkelt Easywave interface pr. installation. Vælg USB RF interfacet (410-000999) eller Niko Home Control RF interface Easywave (550-00610).
 • Ufuldstændig oversigt over mulig feedback vedr. LED udfald på smart hubbens Wi-Fi-konfigurationsside.
 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control appen.
 • Log ud på alle mobilenheder og touchskærme, før du ændrer din adgangskode på registreringssiden  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touchskærme og mobilenheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Funktionen af feedback LED i Niko Home Control NO-tryk er altid foruddefineret, og de kan ikke programmeres frit.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko kundeservice, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux og Reynaers komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun status af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke en efterløbstidsværdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touchskærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.

Nyttig information

 • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control produktgruppe, på det tidspunkt de lanceres, medmindre noget andet er opgivet.
 • For at kunne programmere  controlleren  med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control installation, vil programmeringssoftwaren anmode om at opdatere controlleren. Opdater kun Niko Home Control II installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control installationer, der er blevet programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal  registreres på Nikos registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen og controllerens eller den trådløse smart hubs serienummer. Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobilenheder og til at hente energidata på touchskærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.