Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.0.7 Windows

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware, version 2.0.7 for Windows. Med denne software kan du programmere en ny Niko Home Control II-installation.

Udgivelsesdato: 20.02.2018

Denne opdatering distribueres som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan også hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM anbefalet
 • Kompatibel med Windows 7 eller nyere. Vi anbefaler, at alle officielle Windows opdateringer installeres.
 • Minimum skærmopløsning: 1366x768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, hvis den åbnes på en skærm med lavere opløsning.

Anvendelse?

For at kunne garantere at installationen fungerer korrekt, anbefaler Niko kraftigt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version.

Fejlrettelser

I sammenligning med version 2.0.5:

 • Generelle fejlrettelser og stabilitetsforbedringer:
  • Forbedret flervalgs værktøj og filter
  • Korrekt gengivelse af internationale tegn
  • Nye oversættelser, illustrationer og layout i informationsfelterne ved funktionerne
  • Korrekt funktion af dæmperne hukommelsesstatus
  • Korrekt funktion af adgangskontrol selektionen på touch skærmprofilen
  • Korrekt valg af deltagere og værdier i betingede funktioner
  • Forbedret gengivelse af energidata i realtid
  • Tydeliggørelse af for vage fejlmeldinger
  • Korrektioner af oplysninger i de trykte dokumenter

Hvordan installeres den?

Du installerer softwaren for første gang

Hent softwaren fra Niko hjemmesiden.

Pak filen NikoProgramInstallerWIN-v2.0.7.zip ud, du får 3 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. NHC-2.0.7218-release.exe:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren forslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.7.5185.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle berøringsskærme i 3. generation (550-20102). Du kan genkende denne touch skærm på LED i øverste højre hjørne.
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle. Når du fjerner USB-nøglen fra en Windows pc, skal du bruge funktionen 'sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier'.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touch skærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Du havde allerede installeret en tidligere 2.x-software

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opgradere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opgradering til rådighed for controlleren, udfører du den.
 4. (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 5. Softwaren bekræfter at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opgradering med en USB-nøgle, som den første opgradering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig).

Advarsler og kendte problemer

 • Opret en ny programmeringsfil til hver ny installation. Vi fraråder at genbruge en programmeringsfil, der allerede er adresseret og uploadet til en anden lignende installation. Det kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver overførsel en programmering til installationen, skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer adgangskoden på registreringssiden https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver altid mobildata og Wi-Fi på mobile iOS-enheder, og sørg for, at batteriet er tilstrækkelig opladet. Dette er for at sikre, at alle opkald fra videodørtelefonen altid modtages. Dette kan især være et problem, når energisparefunktionen er aktiveret.
 • Efter en overførsel, en genstart af installationen eller en strømafbrydelse kan det tage op til 15 minutter, før touch skærme eller mobile enheder igen forbindes med installationen (selvom enheden angiver en anden status). Først efter denne ventetid kan det garanteres, at enhederne fungerer korrekt.
 • Overførsel og opdatering er mulig med både ledningsforbundet og trådløs forbindelse mellem pc'en og installationen. Vi foretrækker klart ledningsforbindelsen, fordi den er sikrere og mere stabil.
 • Gem din programmering regelmæssigt for at undgå tab af data.
 • I adressefanen kan det tage op til et minut, før en videodørtelefon registreres.
 • Lyscirkler, der bruges i funktioner, som styres af en bevægelsesdetektor, må ikke bruges til andre funktioner. Dette kan føre til uønsket reaktion.
 • Reaktionen i feedback-LED'en i Niko Home Control-tryk er altid foruddefineret og kan ikke programmeres frit.
 • Ved udskiftning af controlleren eller et energimodul vil de historiske energidata gå tabt.
 • Appen Niko Home Control understøttes ikke for tablets i denne udgivelse.

Nyttig information

 • Med denne software programmerer du en Niko Home Control II installatie. Softwaren er kompatibel med controlleren og alle de produkter, der på udgivelsestidspunktet er en del af Niko Home Control-produktserien, medmindre andet er angivet.
 •  Controlleren skal opdateres for at kunne programmeres med denne software. I det øjeblik computeren bliver forbundet med Niko Home Control-installationen, vil programmeringssoftwaren foreslå at opdatere controlleren. Gennemfør kun denne opdatering på Niko Home Control II-installationer. Konvertering af eksisterende Niko Home Control-installationer er uigenkaldelig og understøttes ikke i denne udgivelse. De øvrige Niko Home Control-moduler opdateres først, når programmeringen er helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmet med Niko Home Control-programmeringssoftware version 1.x, bør ikke ændres eller opdateres. 1.x softwaren og apper understøttes stadig og forbliver tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konvertering af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal registreres på Niko registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen og serienummeret på controlleren. E-mailadressen og adgangskoden, som bruges til registreringen, har du senere brug for til betjening af installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Til begge disse funktioner har du ydermere brug for en aktiv internetforbindelse.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.