Skip to main content
Skip table of contents

Vægmonterede busprint

Beskrivelse

Et vægmonteret busprint indeholder alle de elektriske og mekaniske komponenter, der kræves for at tilslutte et eller flere tryk til Niko Home Control installationen. Niko tilbyder horisontale, vertikale, enkelte eller flerdobbelte vægmonterede busprint. Der er også enkelt vægmonteret busprint tilgængelig med monteringsunderlag. Vælg typen af vægmonteret busprint på grundlag af det antal programmeringstryk, der skal bruges, om det er en vandret eller lodret montage, og  om der er behov for monteringsunderlag.

Bestillingsnumre

550-14020: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14021: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 60 mm, lodret)

550-14027: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, lodret)

550-14030: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14031: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 60 mm, lodret)

550-14037: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, lodret)

550-14040: 4-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14090: Forbindelsesenhed til flerdobbelte vægmonterede busprint

550-14110: Enkelt vægmonteret busprint med stikforbindelse

550-14117: Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag (71 x 71 mm,med skruefastgørelse)

450-00067: Gribersæt til vægmonteret busprint

450-00068: Gribersæt til forbindelsesenhed

Installation

Tilslutning af et enkelt vægmonteret busprint


Den dobbelte stikforbindelse bruges til at forbinde buskablet til det vægmonterede busprint og til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement. Der er to kontakter, hver med to åbninger.

For at tilslutte enkelte, vægmonterede busprint tilsluttes bussen ved at hjælp af to ledninger fra buskablet. Tilslut hver ledning separat til én af kontakterne. Hver kontakt er markeret med bogstavet B.

Det vægmonterede busprint er nu tilsluttet. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

 • Blotlæg lederne på buskablet 9 - 10 mm.
 • Der kan maksimalt tilsluttes to ledere med en diameter på 0.5 - 1 mm hver pr. kontakt.


Tilslutning af flere vægmonterede busprint

Der er brug for en tilslutningsenhed til hver vægmonteret flerdobbelt busprint, der ønskes tilsluttet. Forbindelsesenheder fås separat. Forbindelsesenheden indeholder en dobbelt stikforbindelse, som gør det muligt at tilslutte buskablet og etablere en forbindelse til det næste betjeningselement.  Det dobbelte plug-in stik har to kontakter med to åbninger hver.

Tilslutning af flerdobbelte vægmonterede busprint:

 1. Tilslut buskablets to ledninger på kontakterne i stikforbindelsen.
  Stikforbindelsen er nu tilsluttet. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

  • Blotlæg lederne på buskablet 9 - 10 mm.
  • Der kan maksimalt tilsluttes to ledere med en diameter på 0.5 - 1 mm hver pr. kontakt.
 2. Fjern det transparente tape fra det vægmonterede busprint, hvor stikforbindelsen skal monteres. Denne stikforbindelse monteres på niveau med indbygningsdåsen.

 3. Tryk stikforbindelsen på det vægmonterede busprint, indtil den klikker på plads. Fastgør stikforbindelsen med to skruer.

MonteringsvejledningMonter det vægmonterede busprint ved at trykke det på en enkelt indbygningsdåse, indtil den klikker på plads. Fastgør det med skruer.

Brug et gribersæt, hvis der ikke er skruehuller i indbygningsdåsen. Gribersæt til enkelt og flerdobbelte vægmonterede busprint fås separat.

Fastgør store vægmonterede busprint på væggen, brug de skruehuller, der er i busprintet.

Brug et enkelt vægmonteret busprint med metal monteringsunderlag på meget ujævne vægge ellersammen med andre Niko planforsænkede systemer med monteringsunderlag. Monteringsunderlagene kan klikkes sammen.

Tekniske data

 • Vægmonteret busprint-materiale: epoxy
 • Materialetykkelse: 1 mm
 • En dobbelt forbindelse med plug-in terminaler med kapacitet på 0.5 - 1 mm hver
 • Dimensioner stikforbindelse: 51 x 43 x 22 mm (HxBxD)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.