Skip to main content
Skip table of contents

Ventilationsmodul

Beskrivelse

Ventilationsmodulet styrer det centrale ventilationssystem via Niko Home Control installationen. Modulet er egnet
til brug sammen med C-type systemer (mekanisk udsugningsventilation) og type-D systemer (mekanisk indsugnings- og udsugningsventilation
med varmegenvinding). Tilslut ventilationssystemet til dette modul i stedet for at forbinde det med den tre- eller firdobbelte omkobler, der følger med
systemet. Nogen ventilationssystemer har et modul, fås separat, det styrer systemet via et hjemme
automatiseringssystem.

Oversigt


Drift

Controllerens bussignal aktiverer én af udgangene i ventilationsmodulet. Hver udgang svarer til én indstilling på ventilationsenheden: lav (eco), normal eller høj. Udgangene kan også aktiveres manuelt med knapperne på ventilationsmodulet. Husk, at aktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation.

Udgangene aktiveres eller deaktiveres via bistabile relæer med lavt energiforbrug i modulet.

Brug de specifikke tryk til ventilation (se Vægmonterede busprint og tryk) til at styre hjemmets ventilationssystem. Betjeningen af indstillingerne kan også indarbejdes i scenarieindstillingerne.


Installation

Kontakt HVAC-installatøren, før du begynder installationsarbejdet. Kontakt producenterne af disse systemer og få mere information om, hvordan du justerer indstillingerne korrekt.

Tilslutningsdiagram


Følg trinene herunder ved installation af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Se i manualen til ventilationsenheden, om den skal tilsluttes med to- eller treleder styreledninger.


En ventilationsenhed kan generelt tilsluttes på forskellige måder:

 • Med toleder styreledninger tilsluttes den almindelige klemme fra ventilationsenheden mellem to styreledninger. Hvis der ikke vælges en styreledning, kører ventilationssystemet ved den laveste indstilling.*
 • Med treleder styreledninger tilsluttes den almindelige klemme fra ventilationsenheden mellem tre styreledninger. Hver styreledning repræsenterer en specifik ventilationsindstilling.


VentilationsindstillingerTrelederToleder
lav(eco)kontakt 1*
normalkontakt 2kontakt 2
højkontakt 3kontakt 3


 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil det klikker på plads.
 2. Tilslut ventilationsindstillingen lav(eco) på skrueklemme 1’ (kun på systemer med treleder styreledninger), normal på skrueklemme 2' og høj på skrueklemme 3’.
 3. Slut fællesklemmen fra ventilationsenheden på skrueklemme L.
 4. Tilslut ventilationsmodulet til modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på ventilationsmodulet. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.

Programmering af ventilationsmodulet

Brug programmeringssoftwaren til at vælge, hvornår og hvor længe ventilationssystemet skal være aktiveret i hver indstilling, dvs. lav (eco), normal og høj. I boost-funktion kan du også vælge, hvor længe den højeste indstilling skal være aktiveret. Derudover kan ventilationsstyring indarbejdes i andre Niko Home Control funktioner, såsom eco-funktionen eller kalenderbaserede funktioner.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en pulsering pr. to sekunderSoftwarefejl

Forkert softwareversion*

*Download den nyeste softwareversion

fra Nikos hjemmeside og opgrader moduletTekniske data

 • Maksimal belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
 • Skrueklemmer til tre indstillinger: lav (eco), normal eller høj
 • 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Størrelse: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.