Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding på smart dobbeltafbryderen, Zigbee®

Nulstillingsfunktion

Hvis du nulstiller smart afbryderen, sker følgende:

 • Al data slettes. Du skal linke en ny adresse til enheden via Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen
 • Afbryderen fjernes fra din Niko Home Control-installation
 • Tænd og sluk den indbyggede kontakt (standardstatus)


NULSTILLING AF ZIGBEE® NETVÆRKET

Fra Niko Home Control 2.16 udgivelsen kan en Zigbee® netværksnulstilling iværksættes af programmeringssoftwaren via diagnostiksiden: Diagnostiksiden > Netværksindstillinger > Nulstil Zigbee netværk.

Kun aktive Zigbee® enheder vil modtage nulstillingsbeskederne og slette netværkets interne konfigurationsdata. Disse enheder kan genbruges i et andet Zigbee® netværk uden at skulle nulstilles manuelt.

Aktive enheder er for eksempel 230 V enheder, der altid ’lytter’ til Zigbee® netværket. Zigbee® enheder er kun aktive, når de er i brug og 90 sekunder derefter.

Zigbee® betjeningerne vil ikke modtage besked om systemnulstilling, hvis de ikke er aktive. Det anbefales at nulstille Zigbee® enhederne manuelt (Se Fabriksnulstilling), før de anvendes i et andet Zigbee® netværk.

Zigbee® netværkets nulstillingsfunktion rydder hele Zigbee® netværket, inklusiv netværkskanalen og netværks-id for aktive Zigbee® enheder.

Opdatering af smart dobbeltafbryderen

Når en opdatering er tilgængelig, får du besked herom i den seneste version af Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. En OTA-opdatering angives ikke via feedback-LED'erne. Kun hvis forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge afbrydes under OTA-anmodningen, blinker en rød LED kortvarigt.

Alle Zigbee®-enheder opdateres automatisk en efter en. Opdateringen af Zigbee®-enheder begynder maks. 6 timer efter smart hubben eller controlleren er opdateret.

Når en opdatering mislykkes, får du besked i Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Zigbee®-enhederne forbliver kompatible med den forrige installerede softwareversion.

Udskiftning af smart dobbeltafbryderen

Sluk for strømmen

 1. Fjern den defekte smart afbryder og installer en ny. Se Installation.
 2. Åbn Niko Home-appen
 3. Fjern/slet den defekte Zigbee®-enhed via menuen (≡) > Indstillinger > Enheder 

  Fra Niko Home Control 2.16 versionen er det muligt at fjerne en individuel Zigbee® enhed via diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren (Diagnostiksiden > Zigbee® enheder > Fjern).
 4. Tilføj den nye Zigbee®-enhed via den samme menu
 5. Tilføj den nye Zigbee®-enhed under de ønskede programmeringer.
 6. Dan par mellem smart afbryderen og Niko Home Control-installationen (se Smart brug af smart dobbeltafbryderen, Zigbee® > Introduktion):
  • Via Niko Home Control-programmeringssoftwaren
  • Via Niko Home-appen

Adressen på den defekte smart afbryder tilsidesættes automatisk, når den nye adresseres.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der med smarte dobbeltafbryderen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse smart hub?

Den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control-installationenen. Den skal derfor genadressere Zigbee®-enhederne i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Det er nogle gange muligt at hente netværksindstillinger fra den defekte smart hub. Kontakt Nikos kundeservice for at kontrollere, at de tidligere indstillinger kan genoprettes.

Gør som følger:

 1. Ved brug af Niko Home Control-programmeringssoftwaren: Adresser samtlige Zigbee®-enheder en efter en under fanen Addressering. (Se Smart brug af smart dobbeltafbryderen, Zigbee® > Introduktion.)
 2. Ved brug af Niko Home-appen: forbind alle smart afbrydere en efter en via menuen (≡)Indstillinger > Enheder > Smart afbrydere.(Se Smart brug af smart dobbeltafbryderen, Zigbee® > Introduktion.)
 3. Tilføj hver Zigbee®-enhed til den ønskede programmering via samme menu for at tilslutte en ny trådløs smart hub.

Hvad sker der med smart dobbeltafbryderen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse bridge?

Smart afbryderen kan ikke finde det netværk, den tidligere blev føjet til. Den røde LED blinker, og den returnerer til sin standardprogrammering (kontaktstyrer det lokale relæ).

Udfør en fabriksnulstilling for at (gen)forbinde smart afbryderen til den trådløse bridge. Se Reset mode.


Fejlfinding

Problem

Årsag

Programmering

Jeg ønsker at anvende smart afbryderen, men jeg har endnu ingen smart hub eller trådløs bridge at forbinde den med

Alle smart 230 V enheder til Niko Home Control kan anvendes i stand-alone funktion, indtil de bliver forbundet med en smart hub eller trådløs bridge. I denne funktion tænder/slukker de kun deres egne kontakter. Tryk-udvidelser, der er forbundet med smart afbryderen, kan også anvendes i stand-alone funktion

Min smart hub eller trådløse bridge fungerer ikke længere

Se manualerne til den trådløse smart hub (552-00001) eller den trådløse bridge (550-00640) for yderligere oplysninger om den mulige årsag

Hvis strømmen til smart hubben eller den trådløse bridge slukkes, vil alle de forbundne 230 V enheder fortsætte med at fungere i stand-alone funktion. De vil kun tænde/slukke eller dæmpe deres egne kontakter

Smart afbryderen kan ikke findes i Niko Home-appen eller programmeringssoftwaren, eller den kan ikke parres i netværket

Strømforsyningen er afbrudt

Tænd for strømforsyningen

Afstanden mellem smart afbryderen og smart hubben eller den trådløse bridge er for kort

Sørg for, at der er en afstand på mindst 2 meter mellem Zigbee®-enheden og smart hubben eller den trådløse bridge til Niko Home Control. Der skal være den samme minimumsafstand mellem Wi-Fi-routeren og smart hubben eller den trådløse bridge

Smart afbryderen og smart hubben, den trådløse bridge eller anden smart enhed er placeret for langt fra hinanden

Sørg for, at der er en afstand på maksimalt 10 meter mellem enheden og smart hub, trådløs bridge eller en efterfølgende smart Zigbee® 230 V enhed. For at øge rækkevidden kan du f.eks. tilføje en ekstra 230 V-drevet Zigbee®-enhed til netværket

Der er ingen forbindelse mellem Niko Home-appen eller laptop/pc og smart hubben eller den trådløse bridge

Kontroller forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge.

Se de respektive produktmanualer for at løse problemet

Belastning tændes ikke

Gruppeafbryderen (MCB) i belysningskredsløbet er deaktiveret eller der er en kortslutning

Kontroller, om lampen overholder belastningsspecifikationerne i manualen

Afbryderen er defekt

Sluk for smart hubben eller den trådløse bridge for at sætte smart afbryderen i stand-alone-tilstand. Den røde LED begynder at blinke. Tryk på afbrydertrykket, så du kan høre den indbyggede relækontakt. Udskift kontakten, hvis du ikke kan høre relæet

Lampen er defekt

Tilslut en lampe til smart afbryderen, som du er helt sikker på, at den virker på. Hvis denne lampe lyser, var den forrige defekt

Lampen slukker ikke helt og viser en efterglød

Kablet er for langt, hvilket skaber kapacitive effekter med lækstrømme.

Eller du anvender en lampe med lav watt, der er følsom overfor lækstrøm

Installer en eller flere LED-kompensatorer (310-05001) over tændledningen og nullederen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.