Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af Smart stik

Nulstil

Tænd for strømmen.

Du kan nulstille Smart stikket til fabriksindstillingerne.

En nulstilling af Smart stikket medfører at:

 • Niko Home Control konfigurationen fjernes
 • Al akkumuleret energi fjernes
 • Smart stikket fjernes fra din Niko Home Control installation
 • Tænd for Smart stikket (standardstatus)

Udskift et defekt Smart stik

 1. Fjern det defekte Smart stik og installer et nyt.
 2. Tilføj det nye Smart stik til Niko Home Control installationen:
  • Ved brug af Niko Home Control programmeringssoftwaren:
   Adresser det nye Smart stik under fanen 'Adressering'.
   Bemærk: Du behøver ikke at fjerne adressen for det defekte smartstik under fanen 'Adressering', da den automatisk overskrives, når du adresserer det nye Smart stik.
  • Ved brug af Niko Home appen: 
   1. Fjern/slet det defekte Smart stik via menuen til venstre > Indstillinger > Enheder > Smart stik.
   2. Tilføj det nye Smart stik via den samme menu.
 3. Tilføj det nye Smart stik under de ønskede programmeringer eller scenarier.

Opdatering af Smart stik

Når der er en opdatering tilgængelig, får du besked i den nyeste version af Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Under en opdatering er der ingen visuel indikation, og Smart stikket forbliver i drift. Alle Smart stik opdateres automatisk et efter et.Opdateringen af Smart stik starter inden for en periode på maks. 6 timer efter, at den trådløse smart hub er blevet opdateret.

Når en opdatering mislykkes, får du besked i Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Smart stikket forbliver i drift med den tidligere installerede version.

LED'en for dit Smart stik blinker grøn under en opdatering. Smart stikket opdateres i baggrunden og forbliver i drift under denne opdatering. Se siden LED-programmering.

Hvad sker der med Smart stikket, når jeg skal udskifte eller nulstille min trådløse smart hub?

Da den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control installationen, bliver den nødt til at genoprette adresser til Smart stikket i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Gør som følger:

Ved brug af Niko Home Control programmeringssoftwaren: Adresser samtlige Smart stik et efter et under fanen 'Adressering'.

Ved brug af Niko Home appen:

 1. Link alle Smart stik et efter et via menuen til venstre > Indstillinger > Enheder > Smart stik.
 2. I tilfælde af en ny trådløs smart hub skal du tilføje hvert Smart stik til den ønskede programmering eller scenarie via den samme menu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.