Skip to main content
Skip table of contents

Installation af Smart stik

Signalområde

Betjening af enheder med fjernbetjening, såsom et tv eller video- og lydenheder, forstyrres ikke af et Zigbee ® Smart stik. Rækkevidden indendørs er ± 10 m. I åbne områder er rækkevidden 30 m. Rækkevidden for  Zigbee ® Smart stikket afhænger af de materialer, der er anvendt i boligen.

  • Overhold desuden en minimumsafstand på 2 m fra en Zigbee® enhed (herunder en smart hub) og andre RF-sendere (f.eks. Wi-Fi-enheder) eller enheder som motorer, pumper, elektroniske LED-transformere, solcelleinvertere, batteriopbevaring i boligen osv.
  • Se Zigbee ® netværksprincip for yderligere oplysninger.

Ledningsføring

Manuel anvendelseSmart anvendelse

Installation
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.