Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af smart hubben

Nulstilling af Wi-Fi

Fra version 2.15 af Niko Home Control programmeringssoftwaren, vil en nulstilling fjerne dine netværksindstillinger.

Sluk for strømmen.


TrinProgrammeringVarighedLED-funktion
1

Tryk på betjeningstrykket på smart hubben.

Efter at have trykket i 2 sekunder, vil den blå LED være konstant tændt. Du kan slippe knappen

2

Tryk på betjeningstrykket på smart hubben.


Blå LED blinker

Efter at have trykket i 10 sekunder, vil den blå LED være konstant tændt i 4 sekunder. Du kan slippe knappen

3


Den røde LED blinker. Wi-Fi-nulstillingen er gennemført
Vigtigt: Hvis en grøn LED lyser konstant efter Wi-Fi-nulstillingen, er smart-hubben stadig forbundet til dit hjemmenetværk via et UTP-kabel.

Generel nulstilling

Fra version 2.15 af Niko Home Control programmeringssoftwaren, vil en nulstilling fjerne dine netværksindstillinger. Se guide.niko.eu og fa mere information.

Fejlfinding

ProblemLøsning

Smart hubben er ikke forbundet til dit hjemmenetværk og har ingen internetforbindelse. Den røde LED blinker.

 1. Kontroller, om dit hjemmenetværk fungerer korrekt og har internetadgang.
 2. Konfigurer smart hubbens WiFi-forbindelse igen:
  • Hvis du anvender et UTP-kabel til opsætning af WiFi-netværket: forbind smart hubben via et UTP-kabel (se Installation, trin 2, UTP) og konfigurer smart hubbens netværksforbindelse igen (se Installation, fra trin 3)
  • Hvis du bruger en wifi-forbindelse: konfigurer netvarksindstillingerne igen

   (se § Installation > trin 3). Om du inte kan komma åt nätverkskonfigurationsportalen: återställ Wi-Fi-anslutningen (se Wi-Fi-återställning)

Smart hubben er forbundet til dit hjemmenetværk men har ingen internetforbindelse.Kontroller dit hjemmenetværks internetforbindelse. Du kan anvende din smart hub i dit hjemmenetværk uden en internetforbindelse.
Jeg vil forbinde smart hubben med et andet netværk. Den røde LED blinker ikke.

Konfigurer smart hubbens WiFi-forbindelse igen:

 • Hvis du anvender et UTP-kabel til opsætning af WiFi-netværket: forbind smart hubben via et UTP-kabel (se Installation, trin 2, UTP) og konfigurer smart hubbens netværksforbindelse igen (se Installation, fra trin 3)
 • Hvis du bruger en Wi-Fi-forbindelse: Genkonfigurer netværksindstillingerne (se Installation, fra trin 3). Hvis du ikke kan få adgang til netværkskonfigurationsportalen: nulstil Wi-Fi-forbindelsen (se Wi-Fi-nulstilling)

Smart hubben er forbundet til et WiFi-netværk, hvis SSID blev indstillet til "skjult", efter at den var blevet forbundet til smart hubben. Smart hubben genopretter ikke forbindelse til det skjulte SSID.

Gør SSID synligt igen. Smart hubben bør automatisk genoprette forbindelse til Wi-Fi-netværket efter nogle få minutter. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte eller slukke for smart hubben og kontrollere, om den opretter forbindelse igen (se LED-funktioner i smart hubben).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.