Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af den trådløse bridge

Fejlfinding

ProblemMulig årsagForeslået løsning
LED er slukketDin Niko Home Control installation eller controller er ikke tilsluttet strømmenTænd for strømmen

Den trådløse bridge er ikke tilsluttet

controlleren

Tilslut den trådløse bridge til din controller Se afsnittet Installation > trin 3

Den trådløse bridge er

defekt

Tjek status for den trådløse bridge på diagnostiksiden (*).

Energidata mangler helt/delvist i din Niko Home Control installation

P1-porten er ikke aktiveret på den digitale måler

Kontakt din energiudbyder for at aktivere P1-porten

RJ12-kablet er ikke (korrekt) tilsluttet

Tilslut kun Niko RJ12-kablet (medfølger), og følg de illustrerede installationsvejledninger

RJ12-kablet opfanger ekstern interferens

Brug kun det Niko RJ12-kabel, der er med i pakken

Hold kablet væk fra interferenskilder, såsom motorer, pumper, strøm-

omformere osv.

Forbindelsen til Zigbee® enheder i min bolig går (nogle gange) tabt

USB-kablet opfanger ekstern interferens* Rul det overskydende kabel op

Hold kablet væk fra enheder, der genererer interferens, såsom motorer, pumper, strømomformere osv.

Den trådløse bridges interface forstyrres af RF-interferens

Tjek status for den trådløse bridge på diagnostiksiden (*). Fjern mulige RF-interferenskilder såsom Wi-Fi, Bluetooth® enheder, strømomformere osv.

Dine møbler står anderledes (genstande er blevet flyttet, tilføjet...), hvilket forårsager en blokering af det trådløse signal

Flyt møblerne tilbage, som de stod. Installer ikke genstande, der indeholder store mængder vand (f.eks. akvarier), i direkte linje mellem to trådløse enheder

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.