Skip to main content
Skip table of contents

Installation af den trådløse bridge

 • Overhold desuden en minimumsafstand på 2 m fra en Zigbee® enhed (herunder den trådløse smart hub) og andre RF-sendere (f.eks. Wi-Fi-enheder) eller enheder som motorer, pumper, elektroniske LED-transformere, solcelleinvertere, batteriopbevaring i boligen (f.eks. WiFi-enheder) osv.
 • Undgå at installere den trådløse bridge på en metaloverflade
 • Produktet må ikke tildækkes
 • Monter den trådløse bridge uden for (metal) el-tavlen
 • Må ikke anvendes sammen med et USB-forlængerkabel

Zigbee® netværk

 • Som tommelfingerregel skal du installere mindst én 230 V drevet Zigbee® enhed på hver etage for at skabe et mesh-netværk, der dækker hele bygningen
 • Overhold desuden en minimumsafstand på 2 m fra en Zigbee® enhed (herunder en smart hub) og andre RF-sendere (f.eks. Wi-Fi-enheder) eller enheder som motorer, pumper, elektroniske LED-transformere, solcelleinvertere, batteriopbevaring i boligen osv.
 • Se Zigbee® netværksprincip for mere information om Niko Home Control Zigbee® netværket.

Installation

 1. Monter den trådløse bridge på væggen ved siden af tavlen. Brug boreskabelonen i pakken til at markere borehullerne
 2. Afbryd strømmen til controlleren.

  Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ikke fjerne/indsætte USB-kablet, mens controlleren er tilsluttet strømmen

 3. Sæt USB-kablet i tavlen


  * Rul det overskydende kabel op

  ** Alle kabelindføringer i el-tavlen skal forsejles. Metoden til at lukke kabelindgangene er angivet i nationale installationsregler

 4. Sæt den trådløse bridge i en af de ledige USB-porte på controlleren (550-00003)  Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ikke fjerne/indsætte USB-kablet, mens controlleren er tilsluttet strømmen
 5. Fastgør USB-kablet i tavlen med kabelstripen (medfølger). Dette trin er nødvendigt for at undgå utilsigtet frakobling af den trådløse bridge fra controlleren  Hold en minimumsafstand på 10 mm mellem 230 V kablet og den trådløse bridges USB-kabel

  Tilslutning af en smart/digital måler

  For mere information om tilslutningen af en smart/digital måler (kun for Holland og Belgien) henvises til Tilslutning af den trådløse bridge til en smart/digital måler


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.