Skip to main content
Skip table of contents

Universelt dæmpermodul

Beskrivelse


Det universelle dæmpermodul har to kanaler til dæmpning af lyskredsløb. Denne dæmper er forsynet med PLC interferensundertrykkelse.

Oversigt

Drift

Controllerens transmissionssignal aktiverer én eller flere udgange i dæmpermodulet. Disse udgange kan derudover
aktiveres eller deaktiveres manuelt med knapperne på dæmpermodulet. Husk, at aktiveringen eller
deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation.

Efter en strømafbrydelse gendanner dæmpermodulet indstillingerne fra før strømafbrydelsen.


Du kan vælge den type lys, du ønsker at dæmpe, ved at justere DIP-afbryderne foran på modulet. Brug
potentiometeret til at vælge den mindste lysintensitet for hver kanal foran på modulet.


Tilladte belastninger

Se tabellen herunder for at finde den maksimale belastning for hver type belysning ved en omgivelsestemperatur på 45 °C.


Brug ikke dæmpermodulet til at justere motorer i installationen.


Dæmperen er udstyret med en termisk beskyttelsesenhed. Såfremt temperaturen stiger for meget på grund af en overbelastning, slukker dæmperen
automatisk. Hvis det sker:

 • Kontroller om belastningen overstiger den tilladte maksimumsbelastning. Husk at tage højde for den reaktive effekt fra ferromagnetiske transformere.
 • Kontroller temperaturen på el-tavlen (45 ℃ maksimum).
 • Kontroller, om der bruges blandede belastninger.
 • Kontroller, at indstillingen for minimum lysstyrke ikke er for lav.
 • Kontroller, om der er valgt den rigtig belysningstype.

PLC interferensundertrykkelse

Denne dæmper er forsynet med PLC interferensundertrykkelse. Denne integrerede interferensundertrykkelse skal
fjerne så mange forstyrrende signaler fra nettet som muligt, så de fleste lamper kan lyse optimalt, uden at blinke
eller brumme.
Bemærk: På grund af de tekniske begrænsninger er det ikke muligt at opnå en kvalitet, der svarer til de industrielle PLC interferensundertrykkere.

Installation

Tilslutningsdiagram


 • Sørg for at installation er koblet fra strømtilførslen, når el-tavlen monteres.
 • Overhold alle gældende regler for elektrisk montering, når belastningen forbindes.
 • Placer dæmpermodulerne fortrinsvis i bunden af el-tavlen, men ikke under, over eller tæt på varmefølsomme elementer, såsom controlleren eller en ekstra strømforsyning.
 • Kontroller temperaturen på el-tavlen. Sørg for ekstra ventilation, hvis temperaturen overstiger 35°C. Installer om nødvendigt en ventilator. Sørg for, at der er god luftventilation øverst el-tavlen.Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 1. Tryk dæmpermodulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.
 2. Forbind L fase leder og N neutral ledning med henholdsvis skrueklemme L og N.
 3. Slut de kredsløb, du ønsker at dæmpe, til på udgangen.
 4. Forbind dæmpermodulet på modulet før det. Lad skydekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på dæmpermodulet. Dette vil sikre, at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Vælg belysningstypen

Juster DIP-afbryderens position for manuelt at vælge den type lys, du ønsker at dæmpe. Følg instruktionerne i nedenstående
diagram.

(*) Disse pære-profiler er forsynet med en boost-funktion.  Det betyder at når lampen tændes, vil den lyse kraftigt et øjeblik, før den går over til at lyse på det ønskede dæmpningsniveau.


Vælg profilen for LED-pærer

Sådan vælger du den rigtige profil til de anvendte LED-pærer:

 • Prøv profilerne LED 1 og LED 2 efter hinanden. Hvis en af disse profiler fungerer korrekt, skal du fortsætte til Indstilling af minimumsniveau nedenfor.
 • Hvis ikke, kan du prøve profilerne for glødepærer eller halogenpærer med elektronisk transformer i rækkefølge. Hvis en af disse profiler fungerer korrekt, behøver du ikke at gøre mere.
 • Hvis ikke, betyder det, at de anvendte LED-pærerne kræver meget energi for at starte op. Derfor skal du vælge profil LED 3 eller LED 4. Disse profiler har en boost-funktion, som sikrer, at pærerne modtager tilstrækkelig energi til at gå til det ønskede dæmpningsniveau.


Herunder giver vi et eksempel på fordelene og ulemperne af de sidste to muligheder:


Profil

Glødelamper og halogenlamper med
elektronisk transformer

LED 3 eller LED 4
Fordel

Pæren lyser ikke kraftigt op, når
den tændes

Pæren kan dæmpes til den minimumsniveau
Ulemper
 • Pæren kan ikke dæmpes til den minimumsniveau
 • I visse tilfælde er forskellen, der kan nås i lyseffekt, begrænset

Pæren lyser kraftigt et øjeblik, når den tændes
, hvis der er valgt et lavt dæmperniveau


Sluk og tænd dæmperen, når minimumsniveauet er indstillet. Hvis pæren ikke er tændt, vælg pæreprofilen med boost
-funktion (CFLi1, CFLi2, LED 3 eller LED 4).


Indstilling af minimumsniveau

For at opnå den (optimale) maksimumsydelse af hver pære, kan minimumsniveauet justeres. Brug en skruetrækker til at justere
minimumsniveauet manuelt. Drej potentiometeret til højre for at øge niveauet. Drej til venstre for at reducere nuveauet.
Følg instruktionerne i nedenstående diagram.

Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker
LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle
fejlkoder.

LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE ÅRSAGER
STATUS LED

Blinker – en pulsering pr. to
sekunder.

Softwarefejl

Forkert softwareversion.
Download den nyeste softwareversion fra
Nikos hjemmeside for at opdatere modulet.

KANAL LED

Blinker – en pulsering pr. to

sekunder.

Overspænding

Netspændingen er afbrudt.
Belastningen er frakoblet.
Strømmen er for kraftig.
Pære eller kabel er defekt.
Den termiske beskyttelse er aktiveret.
Der er ikke noget transmissionssignal.
Minimumsniveauet er indstillet for lavt.
Dæmperprofilen er forkert.
En kombination af de ovenstående fejl.

Blinker – to pulseringer pr. to
sekunder.

Kortslutning

Blinker – tre pulseringer pr. to
sekunder.

Overbelastning

Blinker – fire pulseringer pr. to
sekunder.

Overophedning
Blinker hurtigt.ModulfejlTekniske data

 • Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
 • Omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C
 • Til brug på steder med ikke-kondenserende luftfugtighed (30 % - 70 %)
 • Dæmpereffekt pr. kanal: 5 – 400 VA (ved 45 °C) eller 5 – 500 VA (ved 35 °C)
 • Minimal lysstyrke og belastningstype kan indstilles manuelt
 • 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • I overensstemmelse med EN60669-2-1
 • Beskyttet mod kortslutning og overophedning
 • CE-mærket
 • Størrelse: DIN 4E
 • Forsynet med PLC interferensundertrykkelse


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.