Skip to main content
Skip table of contents

Udendørs bevægelsessensor

Beskrivelse

Den udendørs bevægelsessensor registrerer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control funktioner.
Udendørs bevægelsessensorer bruges typisk i nærheden af indkørsler, terrasser, haver og garager.

Oversigt

Drift

Den udendørs bevægelsessensor registrerer bevægelse ved brug af PIR (Passive Infrared Technology). Det detekterer bevægelse i en 180°
vinkel indenfor et område på mellem 0 og 14 m (hvis monteringshøjden er 2,5 m). Den har også en integreret lyssensor.
Indstillingerne for den udendørs bevægelsessensor kan ændres på selve modulet til at aktivere eller deaktivere Niko Home
Control funktioner i løbet af dagen, om aftenen eller om natten. Disse funktioner tildeles under programmering af
installationen ved at forbinde funktioner til hver udendørs bevægelsessensors unikke adresse.

Efter strømafbrydelse vil den udendørs bevægelsessensor stadig fungere korrekt, når installationen genstartes.


Installation

Tilslutning og montering
 • Den udendørs bevægelsessensor er mere sensitiv, når den monteres på tværs af gå-retningen.
 • Monter den udendørs bevægelsessensor i en højde af 2 - 3 m.
 • Monter ikke den udendørs bevægelsessensor i nærheden af træer med grene og blade, der kan blæse ind foran sensoren.
 • Monter ikke den udendørs bevægelsessensor i nærheden af varmekilder og luftstrømme.
 • Placer ikke den udendørs bevægelsessensor i retning af den lyskilde, den skal aktivere.


Åbning af den udendørs bevægelsessensor

Før en skruetrækker ind i de huller der er lavet til at fjerne dækslet. Åbn den udendørs bevægelsessensor.


Monter den udendørs bevægelsessensor på en væg

 1. Før bus-kablet igennem hullerne i huset og forbind sensoren.


 2. Monter huset på væggen med de medfølgende skruer.


 3. Sæt dækslet på huset til det klikker på plads.


Monterering af den udendørs bevægelsessensor på et loft


Det kræver et monteringsbeslag til loft at montere bevægelsessensor på et loft.
Monteringsbeslag til loft fås separat.
 1. Tryk monteringsbeslaget på huset, indtil det klikker på plads.


 2. Før bus-kablet igennem hullerne i huset, og forbind sensoren som vist i følgende illustration.


 3. Sæt dækslet på huset til det klikker på plads.


 4. Monter den udendørs bevægelsessensor på loftet med de medfølgende skruer.


Vælg indstillinger for den udendørs bevægelsessensor

Herunder står fabriksindstillingerne for apparatets lysfølsomhed, forsinket slukning og registreringsområde:

Lysfølsomhedmaksimalt
Tidsforsinkelse7 min
Detekteringsområde14 m (afhængigt af sensorens farve)

Potentiometeret under dækslet kan bruges til at ændre indstillingen som følger:

Lysfølsomhed5 lux til uendelig
Tidsforsinkelse8 s til 30 min
Detekteringsområde0 til 14 m (afhængigt af sensorens farve)


For at ændre disse indstillinger åbnes dækslet, og der bruges en skruetrækker til at dreje hvert potentiometer til den ønskede indstilling.

Sensorhovedet kan drejes horisontalt inden for en vinkel på 25° for at ændre detekteringsretningen.

Hvis en del af detekteringsområdet skal udelukkes fra overvågning, skal linsen dækkes med den medfølgende blænde.

Følg instruktionerne i følgende illustration.

Vedligeholdelse af den udendørs bevægelsessensor

Snavs og sod kan forhindre, at den udendørs bevægelsessensor fungerer korrekt. Sørg for at linsen altid er ren.
Brug en fugtig klud og vand med lidt rengøringsmiddel til at rengøre linsen. Undgå at trykke hårdt på linsen. Udskift den
udendørs bevægelsessensor, hvis linsen eller andre dele af den udendørs bevægelsessensor er defekt.

Læsning af adresser på flere udendørs bevægelsessensorer under programmering af installationen

Sæt lysfølsomheden i alle udendørs bevægelsessensorer til minimumsindstillingen, før adresserne læses.

For at læse en udendørs bevægelsessensors adresse:

 1. Sæt lysfølsomheden i den udendørs bevægelsessensor til maksimumsindstillingen, og vift med armene foran linsen.
 2. Sæt igen lysfølsomheden til minimumsindstillingen.
 3. Gentag trin 1 og 2 for hver udendørs bevægelsessensor.


Fejlfinding


ProblemMulig årsagLøsning

Den udendørs bevægelsessensor
er ikke aktiveret.

Den udendørs bevægelsessensor er ikke
forbundet korrekt.

Forbind den udendørs bevægelsessensor som
beskrevet i manualen.

Ingen/dårlig registrering
under gå-test.

Den udendørs bevægelsessensor er ikke
monteret korrekt.

Monter den udendørs bevægelsessensor som
beskrevet i manualen.

Linsen er dækket, snavset eller
defekt.

Fjern blænden og/eller rengør linsen.
Udskift sensoren, hvis linsen er defekt.Tekniske data

 • Spænding: 26 VDC (SELV, ekstra lav spænding)
 • Arbejdsspænding: 26 V DC
 • CE-mærket
 • Detekteringsvinkel: 180°
 • Rækkevidde: halvcirkel, op til maks. 14 m, afhængigt af sensorens farve (hvis monteringshøjden er 2,5 m)
 • Lysfølsomhed: 5 lux til uendelig
 • Hysterese på lysfølsomhed: + 10 %
 • Forsinket slukning: 8 s - 30 min
 • Monteringshøjde: 2,5 m
 • Kabelindgang: 2 x 12,5 mm
 • Kapslingsklasse: IP54
 • Omgivelsestemperatur: -20 – 45 °C
 • I overensstemmelse med EN60669-2-1
 • Tilbehør: Monteringsbeslag loft (hvid: 390-20050, sort: 390-20150)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.