Skip to main content
Skip table of contents

Sådan bruger du din Digital black, 230 V

Digital black har et touchskærminterface. Du kan betjene Digital black på samme måde som du betjener din mobilenhed.

Du kan bruge Digital black 230 V i to funktioner:

  • Stand-alone brug
  • Smart brug (tilsluttet din Niko Home Control installation)

Stand-alone brug

Når den er tændt, men endnu ikke er onboardet, kan du betjene den lokale afbryder tilsluttet Digital black. Stryg fra QR-kodeskærmen til afbryderskærmen

ProgrammeringIllustrationFormål
kort tryk

for at tænde eller slukke den lokale afbryder.

swipe til siden

swipe afbryderskærmen til QR-kodeskærmen for at onboarde Digital black. Se siden Tilslutning af din Digital black, 230 V til din Niko Home Control installation.

Smart anvendelse

ProgrammeringIllustrationFormål
kort tryk

for at kontrollere programmeringer eller ændre en værdi
langt tryk

for at åbne 2. niveaustyring (f.eks. niveaujustering)
swipe til siden

for at gå til andre tryk eller andre sider
bladring

for at gå til en minimum- eller maksimumværdi eller foruddefinerede mellemværdier (f.eks. lav, mellem, høj, boost)
swipe opad

for at justere et niveau

Nærhedssensor

Digital black har en indbygget nærhedssensor. Denne sensor har et fast interval på 0-30 cm i en kegleform.

Når du nærmer dig skærmen i dette område, forlader Digital black standbytilstanden.

Lyssensor

Digital black har en indbygget lyssensor. Denne sensor bruges kun til automatisk justering af skærmens lysstyrke i henhold til det omgivende lys.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.