Skip to main content
Skip table of contents

Opsætning af WiFi-netværk (230 V)

WiFi-signal

Digital black er en IP-enhed, der kommunikerer med din Niko Home Control-installation via WiFi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK Personal. Sørg for, at din wi-fi-router understøtter denne version.

Find mere information om Wi-Fi standard IEEE802.11 på https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Sørg for, at der er et Wi-Fi-netværk med god signalstyrke på stedet for din Digital black. Ellers er din Digital black ikke i stand til at betjene dine Niko Home Control-programmeringer og -rutiner korrekt.

Niko anbefaler at tilvejebringe tilstrækkelige kabelførte netværksressourcer til at oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt i nærheden. Fortrinsvis mindst et Wi-Fi-adgangspunkt på hver etage.

Wi-Fi-signal styrke

For at kontrollere Wi-Fi-signalstyrken for dit trådløse hjemmenetværk skal du gøre et af følgende:

Fremragende

> -50 dBm

God

-50 til -60 dBm

Rimelig

-60 til -70 dBm

Svag

< -70 dBm

Wi-Fi-signalområde

Betjening af enheder med fjernbetjening, såsom et tv eller video- eller lydenheder, forstyrres ikke af en Digital black, 230V. Digital blacks område afhænger af de  materialer, der er anvendt i boligen.

Skift adgangskode eller SSID-navn

Hvis du ændrer adgangskoden eller SSID-navnet på dit Wi-Fi-netværk, skal du introducere din Digital black igen.

Hvis du har omdøbt dit SSID ved en fejl, men ikke ændret Wi-Fi-adgangskoden, kan du ændre det tilbage til det originale navn, og Digital black forbindes automatisk igen.

Minimum netværksopsætning for busledningsføring

Minimum netværksopsætning for traditionel ledningsføring

UTP-opsætning

Wi-Fi-opsætning

WiFi-router- og repeaterkompatibilitet

Bemærk: Visse internet-routere eller Wi-Fi-adgangspunkter kan blive inkompatible efter en softwarevedligeholdelse eller -opdatering.

Dette skyldes normalt ekstra funktioner, der blev (gen)aktiveret.
Bekræft din router eller adgangspunkts (avancerede) indstillinger for at deaktivere disse funktioner på det lokale netværk, der er tilsluttet din Digital black. Se mere detaljeret information om Wi-Fi-indstillinger på siden: Wi-Fi fejlsøgning og anbefalinger (230 V)

KORRIGERENDE FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF REPEATER-INKOMPATIBILITET

Kontroller, om der er Wi-Fi-repeatere eller -forstærkere i installationen, når du introducerer Digital black. Hvis ja, skal de frakobles.
Placer Digital black inden for direkte rækkevidde af din internet-router eller tilsluttede Wi-Fi-adgangspunkt for at genstarte introduktionsprocessen.
Når introduktionen er gennemført, kan Wi-Fi-repeatere eller -forstærkere og Digital black føres tilbage til deres oprindelige placering.
Digital black vil fortsat fungere korrekt.

Konfigurationseksempel

Ved signalstyrkeproblemer kan du udvide dit netværk med yderligere routere konfigureret som adgangspunkter (AP).

Alle Niko Home Control IP-enheder skal være i det samme IP-undernet (f.eks. 192.168.0.xxx) for at sikre kommunikation.


3. etage,...

2. etage

1. etage

Tilslut Digital black til dit WIi-Fi-netværk

Du kan se instruktionsvideoen her:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kwwfNaFaA88


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.