Skip to main content
Skip table of contents

Manuel brug af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder

Konfiguration

Uden en central gateway fungerer den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder som en stand-alone betjening (sender) og kan parres med op til 8 Zigbee® modtagere (TÆND/SLUK/dæmp), såsom dæmpbare LED-pærer.

RGB-farvestyring og Tunable white styring understøttes ikke af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder i stand-alone brug.

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder understøtter både Touchlink-parring og Find&Bind parring ved stand-alone brug i decentrale netværk.

Nulstil alle Zigbee® enheder, hvis de tidligere har været forbundet til et andet netværk, før du begynder Touchlink-parring. Se afsnittet Nulstil


TrinProgrammering

Aktiver Touchlink funktionen med modtageren (for eksempel en Zigbee® pære) og placer den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder inden for 10 cm af modtageren.

Hold PROGRAM-knappen på bagsiden af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder nede i 2 sekunder. Program-LED'en tændes.


Tryk på knappen på den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder to gange inden for 4 sekunder for at aktivere Touchlink-parring. PROGRAM-LED'en blinker to gange gentagne gange i maksimalt 90 sekunder og søger efter en Touchlink modtager.

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder er parret med dens stand-alone Touchlink modtager, når PROGRAM-LED'en lyser i 4 sekunder og efterfølgende slukker igen.

  • En trådløs batteridrevet Zigbee® afbryder, der bruges i stand-alone funktion, vil ikke bruge meshingkapaciteten og opdateres ikke automatisk. For yderligere oplysninger henvises til Zigbee®-netværksprincip
  • Maks. 8 Zigbee® modtagere (TÆND/SLUK/dæmp) kan parres med den samme trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder
  • En batteridrevet Zigbee® afbryder i stand-alone funktion understøtter ikke nogen af følgende Niko Home Control funktioner: smartphonestyring, angivelse af lavt batteriniveau, OTA-firmwareopdatering, fleksibel konfiguration til enhver modtager m.fl. Se Smart anvendelse for yderligere oplysninger


Stand-alone brug

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder, der bruges i stand-alone funktion, er ikke forbundet med en trådløs smart hub (552-00001) eller trådløs bridge (550-00640) til Niko Home Control eller ikke integreret i et tredjeparts Zigbee® netværk.

Som forudsætning er den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder (sender) forbundet til en stand-alone Zigbee® modtager (for eksempel en Zigbee® pære) via Touchlink-parring eller tilsluttet et decentraliseret Zigbee® netværk via EZ-funktion og Find&Bind parring. Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder betragtes som en lysdæmper med TÆND/SLUK/dæmpningsfunktioner.

RGB-farvestyring og Tunable white styring understøttes ikke af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder i stand-alone brug.

Kontakten fungerer autonomt via en skiftefunktion: et kort tryk sender en TÆND eller SLUK kommando. Et efterfølgende kort tryk vil sende den omvendte kommando (SLUK eller TÆND). Det første lange tryk efter en SLUK kommando vil altid udløse en DÆMP OP kommando. Et andet langt tryk vil udløse en DÆMP NED kommando.

Hvis en stand-alone smart pære er parret med den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder, og pæren slukkes ved maksimal lysintensitet, vil det første lange tryk altid udløse en DÆMP OP kommando. Brugeren vil dog ikke opleve en øget lysintensitet, da den tidligere var indstillet til maksimal intensitet. Endnu et langt tryk vil dæmpe lysintensiteten. Denne programmering er forankret i skiftefunktionen.

  • Der vises ingen feedback-LED under normal drift for at spare batterienergi. LED-feedback er kun synlig i forbindelse med parring. En blå eller rød LED på bagsiden af afbryderen angiver parringsstatus og batteriniveauet. Se LED-programmering for yderligere oplysninger.
  • Batteriets levetid er ± 5 år baseret på 20 korte tryk om dagen.
  • Firmwaren i en trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder i stand-alone funktion kan ikke opdateres Over-The-Air (OTA). Par enheden til en trådløs smart hub (552-00001) eller trådløs bridge (550-00640) for at downloade den seneste firmwareversion til Zigbee® enheden.
  • Hvis der trykkes på et tryk på Niko Zigbee® enheden 3 gange inden for 6 sekunder, vil den scanne efter et Zigbee® masterknudepunkt (EZ-parringsfunktion). Den blå LED begynder at blinke i maks. 90 sekunder. LED'en er kun synlig på bagsiden af afbryderen, når den ikke er monteret på metalindsatsen. Den blå LED slukker, hvis der ikke findes et masterknudepunkt.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.