Skip to main content
Skip table of contents

LED programmering på DALI-2 broadcast modulet

LED

LED-status

Beskrivelse

Løsningsforslag

status-LED

LED SLUKKET

Modulet er installeret, og det fungerer korrekt.
Modulet er ikke tilsluttet.

Tilslut modulet.Der er et problem med DALI-bussen.

Kontroller DALI-bussen og dens ledningsføring.


LED kontinuerligt TÆNDT

 • Systemet eller modulet er i  TEST-funktion.

 • Der er trykket på TEST-knappen på controlleren

 • Vent i 2 minutter.

 • Hvis LED stadig ikke er slukket, så kontakt  Niko kundeservice. Modulet kan være defekt.


LED blinker

Modulet har en forkert softwareversion.

 • Opdater  softwareversionen  med Niko Home Control programmeringssoftware.

 • Under overførslen af dit projekt til controlleren, kontrolleres modulernes softwareversion, og om nødvendigt bliver versionen opdateret.

 • Se information om, hvordan du overfører et projekt i Niko Home Control programmeringssoftwaren i Software Manual Niko Home Control II: Overførsel.

LED 1/ LED 2

LED blinker langsomt (hvert 2. sekund)

DALI-busfejl (kortslutning eller ingen spænding på bussen)

 • Kontroller bussens ledningsføring.

 • Hvis problemet forsætter, kontakt Niko kundeservice.


LED blinker hurtigt

Modulet fungerer ikke korrekt.

 • Kontroller strømtilførslen til modulet.

 • Den termiske overophedning er aktiv. Slå strømmen fra, og lad modulet køle ned.

 • Modulet kan være defekt.

 • Kontakt Niko kundeservice.

LED 1 eller LED 2 + status LED

LED tændt i 30 sek.

LED lyser i 30 sekunder, når der trykkes på knappen  (alle DALI-enheder på denne kanal er tændte eller slukkede)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.