Skip to main content
Skip table of contents

Koblingsmoduler

Beskrivelse

Der kan fås 3-dobbelte og 6-dobbelte koblingsmoduler Med dem kan du koble henholdsvis tre og seks kredsløb.


Oversigt

Drift

Controllerens bussignal aktiverer én eller flere udgange i koblingsmodulet. Alternativt kan
udgangene aktiveres eller deaktiveres manuelt med knapperne på koblingsmodulet. Husk, at
aktivering eller deaktivering kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation.
Udgangene aktiveres eller deaktiveres via bistabile relæer med lavt energiforbrug i modulet. Relæets status ændres kun,
når controlleren eller en af trykafbryderne genererer en dataimpuls.


Tilladte belastninger

Se tabellen herunder for at finde den maksimale belastning for hver belysningstype. 


BelysningstypeMaksimal RMS-strøm

Sparepærer (CFLi), LED og lysstofrør med elektronisk drev –
ECG

3A

Lysstofrør (parallelt-kompenseret)

6A

Lysstofrør (ikke-kompenseret eller serie-kompenseret)

10A
Lavspændingshalogenlamper med ferromagnetisk eller elektronisk transformer10A

Glødelamper og 230 V halogenlamper (resistiv belastning)

16AInstallation

Forbindelsesdiagrammer • Sørg for at installation er koblet fra strømtilførslen, når el-tavlen monteres.
 • Overhold alle gældende regler for elektrisk montering, når belastningen tilsluttes.
 • Kun en fase kan forbindes til hvert koblingsmodul.
 • Brug automatsikringer på maks. 16 A til koblingsmodulet. Monter sikringerne foran Niko Home Control modulet.
 • Kontroller om hver belastning svarer til specifikationerne for koblingsmodulet. Tilslut ikke belastninger, der ligger udenfor det tilladte område, direkte på dette modul. Den samlede belastning må ikke overstige 32 A - 230V for et 6-dobbelt koblingsmodul og 40 A - 230V for et 3-dobbelt koblingsmodul.


Følg trinene herunder ved installation af modulet:

 1. Tryk koblingsmodulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.
 2. Lav en enkeltfaset forbindelse fra strømforsyningen til L skrueterminalerne. Det 3-dobbelte koblingsmodul har 3 uafhængige L skrueterminaler, hvilket betyder, at 3 strømkredse kan tilsluttes. På det 6-dobbelte koblingsmodul er alle 6 skrueterminaler i bunden sløjfet i 2 grupper af 3, hvilket betyder, at 2 strømkredse kan tilsluttes.
 3. De kredsløb, du ønsker at forbinde, kan nu forbindes til skrueterminalerne 1’-3’ eller 1’-6’.
 4. Saml alle nul-ledere, og forbind dem på en N skrueterminal.
 5. Forbind koblingsmodulet til modulet før det. Lad skydekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på koblingsmodulet. Dette vil sikre, at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LED

Blinker – en pulsering pr. to
sekunder.

Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.


Tekniske data

3-dobbelt koblingsmodul

 • Maks. belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
 • Maksimal belastning i modulet: 230 V – 40 A, 3 separate koblingskredsløb tilladt på samme fase
 • Størrelse: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

Seks-dobbelt koblingsmodul

 • Maks. belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
 • Modulets samlede maksimale belastning: 230 V – 32 A
 • 2 grupper med 3 skiftekontakter hver
 • Dimensioner: DIN 4E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • 2 x 8 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.