Skip to main content
Skip table of contents

Installation af den trådløse batteridrevne enkeltafbryder, Zigbee®

Signalområde

Rækkevidden indendørs er ± 10 m fra punkt til punkt. I åbent rum kan RF-rækkevidden være op til 30 m. 

Batteridrevne eller energy harvesting Zigbee® enheder fungerer ikke som routere og videresender således ikke signaler i et Zigbee® netværk. De fungerer kun som modtagere og kan ikke bruges til at udvide netværket. Kun 230V drevne Zigbee® enheder kan udvide RF-området via deres meshingkapacitet.

Den maksimale punkt-til-punkt RF-rækkevidde for smart afbryderen til en Zigbee® modtager afhænger af:

 1. De anvendte materialer i bygningen eller rummet,
 2. Den indendørs placering af den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder,
 3. Interferenskilder.

Materialer og forhindringer

Radiobølger kan dæmpes af materialer inde i en bygning eller et rum.

Træ, gips, ikke coatet, uden metal

Mursten, beton

Armeret beton, hule lette vægge fyldt med isoleringsmateriale på metalfolie, metalliske varmeisolerende plader, metalliske overflader, glas med metalcoating, gulvvarmesystemer, metalrammer

Områder med metal

Tab: 5-20 %

Tab: 20-40 %

Tab: 40-90 %

Tab: 90-100 %

Et menneske kan blokere Zigbee® radiobølgerne, da dens driftsfrekvensbånd (2,4 GHz) fungerer godt med vandpartikler. Zigbee® meshingevnen vil generelt forblive intakt efter en radiobølgeforstyrrelse, men vær opmærksom, når mange mennesker eller en genstand, der indeholder store mængder vand (f.eks. et akvarium), er placeret i et rum.

Placering

Sørg for, at hver Zigbee® enhed er inden for RF-rækkevidde af en anden Zigbee® enhed. Start fra placeringen af masterknudepunktet (den trådløse smart hub eller trådløse bridge), og placer den nærmeste Zigbee® enhed inden for maks. 10 m.

 • Batteridrevne eller energy harvesting Zigbee® enheder fungerer ikke som routere og videresender således ikke signaler i et Zigbee® netværk. De fungerer kun som modtagere og kan ikke bruges til at udvide netværket. Kun 230V drevne Zigbee® enheder kan fungere som Zigbee® routere og videresender signaler og understøtter meshingkapaciteten til at udvide RF-rækkevidden.
 • Husk materialernes indvirkning på RF-rækkevidden.


Undgå at installere Zigbee®  enheden:

 • I et smalt rum med tykke vægge,
 • På samme væg som en anden Zigbee®  router eller modtagelsesknudepunkt,
 • Tæt på jorden (den anbefalede monteringshøjde er 105-120 cm over det endelige gulvniveau),
 • På en metaloverflade eller på en fugtig overflade eller i et fugtigt miljø, eller
 • På såkaldte 'døde punkter', forårsaget af radiorefleksioner fra nærliggende ledende materialer eller forhindringer, såsom metalskabe, døre med metalfolie eller genstande, der indeholder vand (f.eks. akvarier).

Interferenskilder

En Zigbee® smart afbryder forstyrres generelt ikke af elektroniske enheder med lav effekt (f.eks. DECT-telefoner, smartphones, WLAN-routere, analoge radioer, elektroniske forkoblinger, controllere, fjernsyn, videoer, computere, fjernbetjeninger) og omvendt. Zigbee® er en robust og pålidelig RF-teknologi på grund af dens meshing-evne og evne til at opfange radiotelegrammer fra støjende omgivelser.
Vær opmærksom på, at en højeffekt elektronisk enhed i et rum kan forstyrre radiotelegrammerne fra en trådløs batteridrevet Zigbee®-afbryder. Hvis dette sker, skal du finde den forstyrrende kilde og fjerne den. Hvis det ikke er muligt at fjerne den, kan du overveje at flytte afbryderen eller tilføje et andet Zigbee® produkt, som fungerer som router og kan videresende signalet (f.eks. smart stikkontakt, Zigbee® (170-3xx05) eller en anden 230 V drevet Niko Zigbee® enhed).

Installation af europadåsen

Det er muligt at installere en europadåse, hvis den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder (552-72011) anvendes sammen med en metalindsats (552-720X0). Metalindsatsen indeholder en plastafdækning, så man undgår at røre ved strømførende elektriske ledninger, hvis de er til stede i selve europadåsen. Sørg for at installere europadåsen , inden den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder monteres.

Europadåsens dimensioner (forfradåse) til en trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder er angivet i tabellen nedenfor:

Ref.BeskrivelseVærdi
ADybdemin. 40 mm
BAfstand til skruefastgørelse60 mm
CIndre diameter/bredde af en rund eller firkantet dåse± 60 mm
DMangesidig europadåse centerafstand vandret71 mm
EMangesidig europadåse centerafstand lodret71 mm brug typenummer 552-72011 + 552-72010 eller 552-72030 
FMangesidig europadåse centerafstand lodret60 mm for BE og FR brug typenummer 552-72011 + 552-72000 eller 552-72020
 • Det er ikke muligt at installere den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder i en stråletæt Niko indbygningsdåse (Hydro-serien)
 • Den anbefalede monteringshøjde er 105-120 cm, målt fra det endelige gulvniveau

Installation af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder kan installeres på en jævn væg eller på en europadåse.

Gør følgende for at installere den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder:

TrinProgrammering

Skub CR2450 knapcellebatteriet ind i åbningen på bagsiden af afbryderen.

Hægt afdækningen i den korrekte position.

 • Installer afbryderen i en anbefalet højde på 105-120 cm over det endelige gulvniveau.
 • Brug dobbeltklæbende tape (medfølger) eller skruer (medfølger ikke) til at montere indsatsen på en jævn væg. Vær opmærksom på OP-pilen, der skal pege opad. Brug kun skruer med fladt hoved og spænd dem i hånden med en skruetrækker.
 • Brug en metalindsats ved installation af afbryderen på en europadåse. Afhængigt af den valgte mekaniske variant skal indsatsen fastgøres med skruer eller klemmer,

Monter den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder i indsatsen ved at indsætte den nederste del først og derefter toppen.


 • Fastgør rammen i det ønskede design og farve.
 • Bemærk, at fordybningen skal pege mod bunden.

Tryk jævnt på rammen, indtil der høres et klik.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.