Skip to main content
Skip table of contents

Indendørs bevægelsessensor

Beskrivelse

Den indendørs bevægelsessensor registrerer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control funktioner.

Oversigt

Drift

Den indendørs bevægelsessensor registrerer varmekilder i bevægelse ved hjælp af PIR (Passive Infrared Technology). Når bevægelse
registreres, aktiverer eller deaktiverer bevægelsessensoren visse Niko Home Control funktioner. Disse funktioner tildeles
under programmering af installationen ved at knytte funktionerne til den unikke adresse for hver indendørs bevægelsessensor.
Når en person træder ind i detekteringsområdet, starter bevægelsessensoren. Når personen har forladt
detekteringsområdet eller ikke bevæger sig i området, vil stopfunktionen blive aktiveret, så snart
forsinkelsestiden for slukning er udløbet.
Den indendørs bevægelsessensor har også en manuel funktion. I manuel funktion fungerer bevægelsessensoren, som om
der er konstant bevægelse. Tryk på knappen manuel funktion for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Hvis manuel funktion ikke
deaktiveres, forbliver funktionen tilknyttet den pågældende bevægelsessensor aktiv i 4 timer.

Installation

Den indendørs bevægelsessensor består af to dele: sensor og monteringsunderlag. Broen monteres på en standard indbygningsdåse
med skruer. • Denne indendørs bevægelsessensor er kun til indendørs brug.
 • Monter den indendørs bevægelsessensor 90 - 110 cm over gulvniveau.
 • Det maksimale detekteringsområde er 8 meter.


For at installere den indendørs bevægelsessensor:

 1. Forbind monteringsunderlaget til to-leder buskablet. Der er to “B1”-kontakter og to “B2”-kontakter bag på monteringsunderlaget. Forbind en ledning til “B1”-kontakten og en til “B2”-kontakten.

   • Blotlæg buskablets ledere 9 - 10 mm.
   • Der kan maksimalt forbindes en ledning med en diameter på 0.5 - 1 mm pr. kontakt.
   • I dette tilfælde betyder polaritet ikke noget.


  Monteringsunderlaget er nu forbundet. Brug, om nødvendigt, de andre “B1” og “B2” kontakter til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

 2. Monter monteringsunderlaget på en enkelt indbygningdåse med skruer. Brug et monteringsunderlag med et klosæt, hvis der ikke er skruehuller i indbygningsdåsen. Der er to brotyper:

  • Monteringsunderlag 60 x 71 mm med klosæt (Belgien)
  • Monteringsunderlag 71 x 71 mm med skrueforbindelse (Holland)
 3. Tryk sensoren på monteringsunderlaget, indtil den klikker på plads.

Vælg indstillinger for den indendørs bevægelsessensor

Indstil lysfølsomheden

Potentiometeret under sensorens dæksel kan bruges til at ændre indstillingen for lysfølsomhed til en værdi
imellem 5 og 1.200 lux.
For at ændre disse indstillinger:

 1. Åbn dækslet.
 2. Brug en skruetrækker til at dreje potentiometeret til den ønskede indstilling. Drej potentiometeret med uret for at nedsætte lysfølsomheden (op til maksimalt 1,200 lux eller dagslys). Drej potentiometeret mod uret for at øge lysfølsomheden (op til minimalt 5 lux eller nat).

Indstil forsinket slukning

 1. Den forsinkede slukning kan indstilles i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Efter installation kan brugeren selv justere disse indstillinger i softwaren.


Tekniske data

 • Arbejdsspænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
 • CE-mærket
 • Detekteringsvinkel: 180 ° vandret, 60 ° lodret
 • Rækkevidde: 8 meter (vandret)
 • Lysfølsomhed: 5 - 1.200 lux
 • Manuel funktion som mulighed
 • Omgivelsestemperatur: 5-40 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.