Skip to main content
Skip table of contents

Impulstæller

Beskrivelse

Impulstælleren giver mulighed for at overvåge gas-, vand- og elforbrug samt elproduktion.

Oversigt

Drift

Modulet har tre indgange. Det kan derfor tilsluttes på op til tre måleenheder. Impulstælleren tæller impulserne og
omdanner summen til m³ eller kWh. Impulsernes målestoksforhold (f.eks. 1 impuls = 10 liter) og målertypen (gas, vand eller
el) kan vælges via programmeringssoftwaren.
Eco-displayet viser det samlede forbrug af gas, vand og elektricitet samt elproduktionen, hvor det er relevant.
Brugeren kan anmode om en detaljeret oversigt over det historiske energiforbrug på touchskærmen.

Impulstælleren skal ikke bruges i faktureringsøjemed. Kun de data, som energileverandørens
måler registrerer, er gyldige til fakturering. De data energimåleren registrerer, skal kun anvendes som
information.


Vælg den rigtige energimåler

Der er forskellige muligheder for at måle af elektriske data. Baseret på det antal og den kanaltype, du ønsker
at måle, kan du vælge enten en energimåler med en kanal, en energimåler
med tre kanaler eller en impulstæller til tre kanaler sammen med en måler med impulsudgang. Se Energimåler
modulerne

Maksimalt 20 kanaler kan måles pr. installation.

De registrerede data er gemt i controllerens hukommelse. Hvor længe controlleren gemmer dataene, afhænger af antallet af kanaler. I tabellen nedenfor vises en oversigt.

Antal kanalerControllerens lagerkapacitet
3.9 år
93 år
151,5 år
201 år


Installation

Tilslutningsdiagram

Montering af en måler med impulsudgang

Der er tre monteringsmuligheder for måler med impulsudgang:

 • En udvidelsesenhed er til rådighed hos grossisterne for de fleste gasmålere, som energileverandøren leverer. Enheden klikkes på målerkabinettet, og genererer en impuls, når en bestemt mængde gas er brugt. I mange tilfælde kan denne udvidelsesenhed også anvendes på eksisterende målere. Kontakt gasmålerproducenten og få mere information.
 • For en nybygget bolig kan du bede kunden (bygningsinspektøren eller arkitekten) om at anmode om en gas- eller vandmåler med impulsudgang fra energileverandøren.
 • Du kan bede installatøren af varme- eller sanitetssystemet om at installere en separat gas- eller vandmåler med impulsudgang.


Tilslutning og montering

Følg trinene herunder ved monteringen af impulstælleren:


 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Afstanden mellem modulet og impulsudgangen må ikke overstige 50 m.
 • Der kan maksimalt tilsluttes tre målere pr. modul.
 • Hvis du opretter en forbindelse med gasmåleren, skal du sørge for, at impulsudgangen er galvanisk isoleret fra målerkabinettet. I de fleste tilfælde kan en add-on måler-interface, der genererer impulser via en intern
 • magnetisk kontakt (magnetisk tungekontakt) sættes på måleren.


 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil det klikker på plads. Placer impulstælleren fortrinsvis i øverste række på el-tavlen for at holde SELV-kabler adskilt fra 230V-kablerne.
 2. Forbind impulsudgangene med skrueklemmerne 1-3.
 3. Forbind alle impulsudgangene med fællesskrueklemmen COM.
 4. Forbind modulet til modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på impulstælleren. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Programmering af impulstælleren

Brug programmeringssoftwaren til at vælge en valuta efter eget valg: EUR eller GBP eller SEK. Gas- og vandforbrug
udtrykkes i m³ og elektricitet i kWh. Følgende indstillinger kan vælges pr. kanal:

 • Kanalnavn.
 • Kanaltype: gas, vand, elektricitet.
 • Konverteringsfaktor for impulser:
  • 1 - 1,000 impulser/m³ for gas og vand.
  • 1 - 10,000 impulser/kWh for elektricitet.
 • I tilfælde af elektricitet: global, forbrug, produceret mængde.
 • I tilfælde af vand og gas: global eller del-måling af forbrug


 • Hvis spændingen i strømforsyningen til Niko Home Control installationen bliver afbrudt, registreres ingen data, selvom der stadig bruges eller produceres elektricitet af de målte koblingskredse.
 • Du vil miste data fra en kanal, hvis du bruger programmeringssoftwaren til at:
  • Fjerne kanalen.
  • Ændre energitype (elektricitet/gas/vand).
  • Ændre måletype.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE ÅRSAGER
STATUS LED

Blinker – en impuls pr. to

sekunder

Kommunikation

Fejl

Modulet er defekt, eller ingenting er

forbundet på klemmerne


Tekniske data

 • Maks. impulsfrekvens pr. indgang: 10 Hz
 • Min. impulstid: 30 ms
 • Kun til målere med impulsudgang, der er isoleret fra lysnettet i overensstemmelse med SELV-krav (sikkerhedsekstralavspænding)
 • 4 skrueklemmer for 3 × 1,5 mm², 2 × 2,5 mm² eller 1 × 4 mm²
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Størrelse: DIN 2E
 • CE-mærket
 • omgivelsestemperatur: 0 - 45 °CJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.