Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-interface

Beskrivelse

Med HVAC Universal interface kan du tilslutte et VRV, VRF eller et multi-split klimaanlæg (HVAC-system) på Niko Home Control installationen. Dette modul optræder som interface imellem klimaanlægget og Niko Home Control-gateway og muliggør kommunikation imellem disse enheder.

Oversigt

Bestillingsnumre

550-00550: HVAC universalinterface til Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF og Hitachi VRF

Følgende ordrenumre er erstattet af 550-00550 (HVAC universalinterface):

550-00551: HVAC-interface til Daikin VRV
550-00552: HVAC-interface til Sanyo (Panasonic) VRF
550-00553: HVAC-interface til Toshiba VRF
550-00554: HVAC-interface til Mitsubishi Electric VRF
550-00556: HVAC-interface til LG VRF
550-00557: HVAC-interface til Fujitsu (Atlantic) VRF
550-00558: HVAC-interface til Mitsubishi Heavy VRF
550-00559: HVAC-interface til Hitachi VRF

550-00550 (HVAC universalinterface) leveres med en standard konfiguration til Daikin VRV. Når du anvender en anden HVAC, skal interfacet konfigureres i overensstemmelse hermed (DIP-switchindstilling, og HVAC-linje displayet).

Drift

Med HVAC-interfacen kan du styre et HVAC-system med en Niko Home Control HVAC-termostat. Se Betjeningstryk med display.
Der er kun brug for en HVAC-interface til de forskellige HVAC-systemer. Der kan kun tilsluttes en HVAC-interface på et HVAC-system. I et multi-split klimaanlæg, skal du have et ekstra modul i hver indendørs enhed.

 • Det er ikke muligt at kombinere klimaanlæg af forskellige mærker i en Niko Home Control installation.
 • Det er ikke muligt at tilslutte flere varmeelementer på en HVAC-termostat.
 • HVAC-interfacen synkroniserer Niko Home Control installationen og HVAC-systemet hvert 10. minut og efter hver aktion fra installationen. De parametre, der synkroniseres, er: opvarmning/køling, on/off, ventilationshastighed, ønsket temperatur og temperaturindstillinger.
 • Der kan maksimalt tilsluttes 20 HVAC-termostater på Niko Home Control installationen. Det betyder, at du kan oprette 20 zoner.
 • Niko Home Control installation kan styre maksimalt 8 indendørs enheder pr. zone/HVAC-termostat.
 • HVAC-interfacet kan interagere med maksimalt 32 indendørs enheder.
 • HVAC-systemet har sin egen prioriteringsrækkefølge, når det reagerer på forskellige kommandoer fra de forskellige zoner.


Installation

Forbindelsesdiagrammer


 • For at undgå krydstale i nye installationer, skal du tilslutte alle SELV-kabler til venstre på elltavlen og alle højspændingsledninger til højre på el-tavlen.
 • Grupper alle lavspændingsmoduler sammen, såsom Nikobus-interface eller Easywave RF-interface, for at sikre, at Nikobus-kablet eller antennen kan køre langs SELV-kablet.

Tilslutning og montering af HVAC-interface


Funktionerne 'styring af ventilationshastighed' og 'overvågning af rumtemperatur' er ikke tilgængelige, når HVAC-interfacen er tilsluttet på et Daikin KRP med DTA D3 interface. Hitachi modeller overfører ikke temperatur til termostaten
 • Brug fortrinsvis et HVAC-system, der er galvanisk isoleret fra lysnettet.
 • Tilslut ikke mere end én HVAC-interface på Niko Home Control installationen.
 • Brugeren skal sørge for at Wi-Fi netværket er sikkert. Denne beskyttelse er nødvendig for at bruge appen på en smartphone eller tablet.


 1. Tilslutning af HVAC-interfacen på et VRV og VRF klimaanlæg eller et multi-split klimaanlæg:

  • For at tilslutte HVAC-grænsefladen til et VRV- eller VRF-klimaanlæg skal du tilslutte HVAC-interface via et to-leder HVAC-buskabel til den / de indendørs enhed (er). Følgende tabel giver en oversigt over  busforbindelsen til den/de indendørs enhed (er) for hver type HVAC-system:

   HVAC-systemKommunikationsnetværkBusforbindelsePolaritetAntal indendørs enhederAntal udendørs enhederSkærmet netværkskabel
   DaikinD3-netF1 F2Ingen6410Ikke påkrævet
   ToshibaTCC-linkU1 U2Ingen 6410Obligatorisk
   Sanyo (Panasonic)S3-netU1 U2Ingen 6410Obligatorisk
   Mitsubishi ElectricM-Net(TB3,TB7)M1 M2Ingen 5010Obligatorisk
   Fuijitsu (Atlantic)VRF transmissionslinjeX1 X2Ingen 6410Obligatorisk
   Mitsubischi HeavySuper Link New Super LinkA BIngen 12810Obligatorisk
   HitachiH-link, H-link 21 2Ingen 6410Obligatorisk
   LG
   Inter A, Inter B (kun udendørs)Ingen 12810Obligatorisk

   HVAC-interface er udstyret med en USB-port og syv forbindelser: L1 – L7. Fem af disse syv forbindelser kan
   styres samtidig, men L2 og L6 kan ikke, da de deler den samme elektronik. Den følgende tabel giver en
   oversigt over, hvilke forbindelser på HVAC-interfacen, der skal bruges til hvilket system.

   HVAC-producentForkortelseUSBL1L2L3L4L5L6L7
   DaikinDK   Misubishi ElectricME   Sanyo (Panasonic)SA   ToshibaTO   HitachiHT   Fuijistu (Atlantic)
   LGLG   Mitsubishi Heavy IndustriesMH   GreeGR
  • For at forbinde HVAC-interfacen med et multi-split klimaanlæg skal du først tilslutte et ekstra modul (PCB-forbindelse) for hver indendørs enhed. HVAC-interfacen kan ikke tilsluttes direkte på de(n) indendørs enhed(er) i et multi-split klimaanlæg. Leverandøren af HVAC-systemet skal levere disse ekstra moduler, der skal tilsluttes på to-leder HVAC-buskabel.


 2. Åbn klappen øverst i højre side af HVAC-interfacen og kontroller at dip kontakterne står som følger.

  • DIP kontakt P 

   KontaktTændtSlukket
   P3L6 aktiv, L2 inaktivL2 aktiv, L6 inaktiv
   P4produktionsfunktionnormal driftsfunktion
  • DIP kontakt Q

   HVAC-typeDIP kontakt Q - HVAC-linje L1
   Q1Q2Q3Q4
   DKTÆNDTSLUKKETTÆNDTSLUKKET
   MESLUKKETSLUKKETSLUKKETSLUKKET
   TOSLUKKETTÆNDTSLUKKETTÆNDT
   SASLUKKETTÆNDTSLUKKETTÆNDT
  • DIP kontakt R 

   HVAC-typeDIP kontakt R - HVAC line L2
   R1R2R3R4
   DKTÆNDTSLUKKETTÆNDTSLUKKET
   MESLUKKETSLUKKETSLUKKETSLUKKET
   TOSLUKKETTÆNDTSLUKKETTÆNDT
   SASLUKKETTÆNDTSLUKKETTÆNDT
   Hvis alle DIP kontakterne R1, R2, R3 og R4 er placeret i TÆNDT, går HVAC-interfacen i BOOT-funktion.
  • DIP kontakt S 

   KontaktTÆNDTSLUKKET
   S1,S2tænd DC udgang på HVAC-linje L1sluk DC udgang på HVAC-linje L1
   S3,S4tænd DC udgang på HVAC-linje L2sluk DC udgang på HVAC-linje L2

   Kontakt S1 skal altid være i samme position som S2; kontakt S3 i samme position som S4.

   Disse indstillinger gælder kun, hvis du skal tilslutte HVAC-interfacet til et ikke-VRF-system via en KRP- eller MAC-adapter.

 3. Tryk HVAC-interfacen et sted på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.

 4. Tilslut HVAC-systemets bus til det grønne interfacestik (inkluderet). Klik det grønne interfacestik i bunden/toppen af HVAC-interfacen på linje L1, L2, L3, L4, L5, L6 eller L7, afhængigt af den type indendørs enheder, der er brugt.

 5. Tilslut netværkskablet på LAN-delen af controlleren.

 

 6. Tilslut strømadapteren på HVAC-interfacen og tilslut adapteren på lysnettet.

Displayet og det grønne LED vil lyse.

De orange LED blinker:

  • Under dataoverførsel fra HVAC-termostaten til HVAC-interfacen
  • Kun hvis linje L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 er forbundet med en indendørs enhed.

LEDFarvestatusstatus
forbindelsegrøn

tændt

slukket

god forbindelse

Ingen forbindelse

aktivitetorangeblinkerdataoverførsel

7. Vælg det korrekte mærke af HVAC-systemet på HVAC-interfacet for den anvendte linje. Sørg for at DIP-switchene er indstillet rigtigt til mærket (se trin 2).

 1. Gå ti Indstillinger.
 2. Gå til HVAC-linje.

 3. Vælg den HVAC-linje, du vil konfigurere.

 4. Konfigurer HVAC-linjetypen.

Information på displayet

Når der er kommunikation med HVAC-systemet, giver displayet ekstra information om installationen. Herunder
kan du se et eksempel på denne type display. Værdierne i det viste eksempel er kin indikationer, og de kan afvige far de
faktiske værdier.
Information vist på displayet med status for de indendørs enheder:

Information vist på displayet med status for de udendørs enheder og zoner:


Viste værdiSymbolVærdi i eksempel-displayet
Antal genkendte indendørs enhederU10
Antal grupperG8.
Fejlkode
A3
Fejlkode
U4


Fejlfinding


ProblemMulig årsagLøsning

Ingen information vises på

displayet

Fejl i strømforsyningen

Kontroller at der er et stabilt signal fra 9V

DC adapteren

Antallet af indendørs enheder der vises

på displayet, er ikke korrekt

Det kan tage nogle minutter før

HVAC-systemet er genkendt.

Der er et problem med kommunikationen

til HVAC-systemet.

 • Vent fem minutter
 • Kontroller kommunikationen til HVAC-systemet. De orange LED skal blinke:
 • Kontroller forbindelsen imellem HVAC-buskablet og HVAC-systemet


Tekniske data

 • Forsyningsspænding: 9 – 24 V DC
 • Installationsmetode: vægmontering eller DIN-skinne montering
 • Driftsbetingelser:
  • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
  • Luftfugtighed: mindre en 85 % RF
 • Dimensioner: 90 x 155 x 33 mm (H x B x D)
 • Vægt: 270 g
 • Maksimale antal indendørs og udendørs enheder: Afhænger af producenten
 • CE-mærket


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.