Skip to main content
Skip table of contents

Fejlfinding af USB RF-interfacet

ProblemLøsning
Mine trådløse betjeningstryk fungerer ikke.
  • Kontroller, at betjeningstrykkene er inden for rækkevidde af Easywave-signalet. En diagnostisk enhed (05-370) kan anvendes til at bestemme den trådløse signalstyrke i et miljø. Apparatet genkender alle 868,3 Mhz-signaler. De ni LED’er på enheden indikerer kvaliteten af de signaler, der modtages, eller styrken på eventuelt forstyrrende signaler.
  • Kontroller følgende i Niko Home Control-programmeringssoftwaren:
    • Du har tilføjet modulet “RF USB-interface” i menuen Tavleopbygning.
    • Du har overført projektet til installationen.

Jeg har udskiftet RF-interface Easywave (550-00610) DIN-modulet med USB RF-interfacet. Mine trådløse betjeningstryk fungerer ikke længere.

I Niko Home Control-programmeringssoftwaren skal du adressere alle trådløse Easywave-betjeningstryk i installationen og overføre projektet til installationen.

Se Softwaremanual Niko Home Control II > Adressemenu > Adressemoduler for yderligere oplysninger.

Jeg har tilføjet USB RF-interfacet og beholdt RF-interface Easywave (550-00610) DIN-modulet. Da jeg udskiftede USB RF-interfacet, overtog RF-interface Easywave (550-00610) DIN-modulet ikke.

I Niko Home Control-programmeringssoftwaren skal du fjerne RF USB-interfacet fra eltavlen og overføre projektet til installationen.

Se Softwaremanual Niko Home Control II > Menu Tavleopbygning > Fjern et modul.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.