Skip to main content
Skip table of contents

RF interface Easywave

Beskrivelse

RF-interface Easywave modulet, giver dig mulighed for at bruge Niko trådløse Easywave-betjeningstryk i Niko Home Control installationen. Modulet
modtager Easywave-radiosignaler, hvilket giver mulighed for brug af trådløse betjeningstryk:

 • Hvor det normalt ikke kan lade sig gøre at trække kabler, f.eks. på glas- eller betonoverflader.
 • Til renovering af bevaringsværdige bygninger.
 • Til udvidelse af eksisterende installationer, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at forsyne tryk med kabel.
 • I kontorlokaler med flytbare skillevægge.
 • Når kompleks kabelføring skal undgås

Oversigt

Drift

Den modulære modtager gør det muligt at etablere forbindelse mellem Niko-trådløse Easywave-kontroller og Niko
Home Control-installationen. Fjernbetjeningen eller den trådløse betjening fungerer på basis af signaltransmission via radiobølger
på det licens-frie ISM 868.3 MHz bånd i overensstemmelse med den europæiske standard. Kun produkter, der ikke
sender konstant, er tilladt på denne frekvens, dvs. 1% i timen eller 36 sekunder. Som et resultat heraf er
risikoen for interferens minimal.

Systemet består af en modulær opsætning, inklusive sendere og én modtager. Vægsenderne er formet som
afbrydere og monteres på væggen. De håndholdte sendere er formet som traditionelle fjernbetjeninger.
For disse produkter gælder især, at de skal være i overensstemmelse med den europæiske retningslinje 1999/5 / EG om radioudstyr og teleterminaludstyr
, også kendt som R & TTE-direktivet.

Brug kun betjeningstryk med en tangent. Programmer en ny tangent for hver programmering.


Signalområde

Betjeningen af enheder med en fjernbetjening, såsom tv'er eller video- og lydenheder, afbrydes ikke af en håndholdt Easywave
-radiosender. Den håndholdte sender behøver ikke at være rettet mod den trådløse Easywave-modtager Rækkevidden
indendørs er ± 30 m. I åbne områder er rækkevidden 100 m. Rækkevidden for den håndholdte radiosender afhænger af de
materialer, der er anvendt i boligen.

En diagnostisk enhed (05-370) kan anvendes til at bestemme den trådløse signalstyrke i et miljø. Apparatet
genkender alle 868.3 Mhz-signaler. De ni LED’er på enheden indikerer kvaliteten af de signaler, der modtages, eller styrken
på eventuelt forstyrrende signaler. Dette gør det muligt for dig at fastslå, om signalrækkevidden på den håndholdte sender
opfylder dine behov.


Kompatibilitet

 • De følgende trådløse Easywave-afbrydere/-kontroller er kompatible til brug med RF-grænsefladen Easywave:
 • Afbryder med to tangenter (410-00001)
 • Afbryder med fire tangenter (410-00002)
 • Afbryder med otte tangenter (410-00003)
 • Mini RF-håndholdt sender med én kanal, ét tryk (05-311)
 • Fjernbetjening med fem kanaler, tre tryk (05-313)
 • Mini RF-håndholdt sender med én kanal, fire tryk (05-314)
 • Grænseflade til minisender med batteri (05-315).
 • Vindueskontakt (05-363)Installation

Tilslutningsdiagram

Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Placer antennen uden for el-tavlen på en metallisk overflade på mindst 15 x 15 cm for et maksimal signalrækkevidde.

1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.
2. Slut den eksterne antenne (medfølger) til på modulet. Den eksterne antenne har et forbindelseskabel på 2 m.
3. Tilslut RF-interface Easywave på modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på RF-interface Easywave. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en pulsering pr. tosekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion*

*Download den nyeste softwareversion

fra Nikos hjemmeside, og opgrader

modulet


Tekniske data

 • En RF-interface Easywave pr. installation
 • Skal anvendes med medfølgende eksterne antenne
 • Placer antennen på en metaloverflade på minimum 15 x 15 cm
 • Modtagelsesrækkevidde: ±30 m indendørs, 100 m i åbent terræn
 • Dimensioner: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • CE-mærket


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.