Skip to main content
Skip table of contents

Betjeningen af et tryk med LED('er) og komfortsensorer

Anvendelse af programmeringsknap(per)

Hver generisk programmeringsknap kan programmeres enten til:

  • tænde/slukke et belysningskredsløb

  • dæmpe en dæmpbar lyskilde op og ned, styre en rulleskodde eller persienner op og ned (begge i en enkelt-tryk funktion)

  • aktivere en programmering, scenarie eller boligstatus (disse kan være en kombination af forudprogrammerede udgangsindstillinger)

Enkelt-tryk funktionsprogrammering af en dæmperkanal

Tryk

Programmering

Kort tryk

Tænder eller slukker den dæmpede belysningsenhed. Afhængigt af dæmperkanalens hukommelsesfunktion, svarer tænd til 100 % af lysstyrken eller er lig med den tidligere dæmpningsværdi.

Langt tryk

Starter dæmperkanalens dæmp-op eller dæmp-ned cyklus, afhængigt af den forrige retning.

Slip

Stopper dæmp-op eller dæmp-ned cyklus ved en vis mellemliggende dæmpningsprocent.


Enkelt-tryk funktionsprogrammering af en motorkanal

Tryk

Programmering

Kort tryk

Tænder/slukker motoren i henholdsvis følgende funktioner: Kør op – stop – kør ned – stop.

Langt tryk

Starter op- eller nedkøringscyklussen for en motorkanal, afhængigt af den tidligere køreretning før sidste stop.

Slip

Stopper op- eller nedkøringscyklussen ved en vis mellemliggende procent.


Feedback LED

Afhængigt af den type programmering (basisprogrammering eller scenarie), der er tildelt trykket, vil dets feedback LED angive (omvendt) status for de forbundne funktioner, eller det vil være 'altid TÆNDT' eller 'altid SLUKKET'.
I programmeringssoftwaren kan LED'en konfigureres til at reflektere den ønskede feedback af en programmering, scenarie eller status. Find flere oplysninger i Niko Home Control II programmeringssoftware.


Brugerinterface termostat

Når et tryk med temperatursensor styrer en varme-/kølezone, kan du se og kontrollere dets indstillingspunkter eller programmer i Niko Home appen, på Digital black eller touchskærmen.
For hver zone kan du ændre standardværdierne for disse indstillingsværdier og programmer i Niko Home appen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.