Skip to main content
Skip table of contents

Betjening af trykket

Anvendelse af programmeringsknap(per)

Hver generisk programmeringsknap kan programmeres enten til:

  • tænde/slukke et belysningskredsløb

  • dæmpe en dæmpbar lyskilde op og ned, styre en rulleskodde eller persienner op og ned (begge i en enkelt-tryk funktion)

  • aktivere en programmering, scenarie eller boligstatus (disse kan være en kombination af forudprogrammerede udgangsindstillinger)

Enkelt-tryk funktionsprogrammering af en dæmperkanal

Tryk

Programmering

Kort tryk

Tænder eller slukker den dæmpede belysningsenhed. Afhængigt af dæmperkanalens hukommelsesfunktion, svarer tænd til 100 % af lysstyrken eller er lig med den tidligere dæmpningsværdi.

Langt tryk

Starter dæmperkanalens dæmp-op eller dæmp-ned cyklus, afhængigt af den forrige retning.

Slip

Stopper dæmp-op eller dæmp-ned cyklus ved en vis mellemliggende dæmpningsprocent.


Enkelt-tryk funktionsprogrammering af en motorkanal

Tryk

Programmering

Kort tryk

Tænder/slukker motoren i henholdsvis følgende funktioner: Kør op – stop – kør ned – stop.

Langt tryk

Starter op- eller nedkøringscyklussen for en motorkanal, afhængigt af den tidligere køreretning før sidste stop.

Slip

Stopper op- eller nedkøringscyklussen ved en vis mellemliggende procent.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.