Skip to main content
Skip table of contents

Analogt sensormodul

Beskrivelse

Tre eksterne analoge sensorer er forbundet medl Niko Home Control-installationen via det analoge sensormodul.
Sensorerne skal være egnede til installationer med sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding (SELV).
Denne type sensor bruges til måling af sollys, vind, regn, CO2, luftfugtighed og temperatur. Afhængigt af de målte værdier
kan installationer som fx markiser, rulleskodder og lamper styres automatisk.

Oversigt

Drift

Når en tilsluttet sensor aktiveres, modtager den tilsvarende indgang et signal mellem 0 og 10 V, og modulet
videresender denne værdi til adressen på controlleren, der herefter aktiverer én eller flere forudindstillede handlinger. Hver
værdi svarende til en vis indgangsspænding indstilles via programmeringssoftwaren.

Aktivering af en tilsluttet sensor kan stimuleres ved at trykke på trykket. I dette tilfælde deaktiveres den reelle indgang i
to minutter.


Installation

Tilslutningsdiagram


Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Afstanden mellem sensorerne og modulet må ikke overstige 100 m.
 • Der kan maksimalt tilsluttes tre sensorer pr. modul. Der kan tilsluttes op til 10 moduler pr. installation.
 • Brug altid sensorer der er egnede til installationer med sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding (SELV).
  • Hvis sensoren bruger en SELV (24Vdc) strømforsyning, er den altid egnet.
  • Hvis sensoren bruger en 230 VAC strømforsyning, skal den have en galvanisk isoleret udgang (SELV).
 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads. Placer modulet fortrinsvis i øverste række på el-tavlen for at holde SELV-kabler adskilt fra 230V-kablerne.
 2. Tilslut sensorne på en af skrueterminalerne 1-3.
 3. Slut alle sensorerne til på den fælles skrueterminal COM.
 4. Tilslut det analoge sensormodul på modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på sensormodulet. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.

LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en pulsering pr. to sekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion*

*Download den nyeste softwareversion

fra Nikos hjemmeside, og opgrader modulet


Tekniske data

 • Maks. afstand mellem sensorer og analog indgang: 100 m
 • 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Dimensioner: DIN 2E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • CE-mærket


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.