Skip to main content
Skip table of contents

Analogt betjeningsmodul 1-10 V

Beskrivelse

Tre lysdæmpere og/eller koblingsanordninger er tilsluttet Niko Home Control installationen via det analoge betjeningsmodul 1-10 V:

 • Dæmpere med en analog indgang 1-10 V.
 • Elektroniske drev til lysstofrør med en analog indgang 1-10 V.
 • Højeffekt lysdæmpere med en analog indgang på 1-10 V.

Nyttige Niko referencekoder: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Oversigt

Drift

Udgangen sender et signal mellem 1 og 10 V for at styre den tilsluttede lysdæmper/drev, hvilket giver mulighed for at aktivere programmerede
handlinger eller scenarieindstillinger.

Ved at trykke på den tilsvarende knap kan status for hver udgang ændres manuelt og midlertidigt for at tilslutte
et lys. Husk, at aktiveringen eller deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste
buskommunikation.


Installation

Tilslutningsdiagram

Følg trinene herunder ved installation af modulet:

 • Sørg for at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Afstanden mellem lysdæmperne og modulet må ikke overstige 50 m.
 • Der kan maksimalt tilsluttes tre lysdæmpere pr. modul.
 1. Tryk modulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads. Placer modulet fortrinsvis i øverste række på el-tavlen for at holde SELV-kabler adskilt fra 230V-kablerne.
 2. Tilslut dæmperne på en af skrueklemmerne 1-3.

  Det er muligt at tilslutte tre individuelle faser.
 3. Forbind det analoge betjeningsmodul 1-10 V med modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil det klikker på styringsmodulet 1-10V. Dette sikrer, at der er forbindelse imellem bussen og strømforsyningen.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.

LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en impuls pr. to sekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.


Tekniske data

 • 3 udgange: 1-10 V (FELV, funktionel ekstra lav spænding), strømstyret (I)
 • Mulighed for kobling af tre separate faser
 • Maks. afstand mellem dæmper og modul: 50 m
 • Maks. belastning: 20 mA pr. kanal, beskyttet fra og med 50 mA pr. kanal og maks. 11 V
 • Galvanisk separation ved tilslutning af strømkredsen (6 A pr. kanal)
 • 2 x 6 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Størrelse: DIN 4E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • CE-mærket


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.