Skip to main content
Skip table of contents

Tryckknappar för motorstyrning av jalusier, persienner och markiser

 Beskrivning

Tryckknappar för motorstyrning är tillgängliga i enkla och dubbla versioner. Den enkla tryckknappen består av tre åtgärdsknappar medan den dubbla tryckknappen består av sex åtgärdsknappar. Med dessa tryckknappar kan du styra motorerna för en eller två grupper av jalusier, persienner eller markiser som är anslutna till Niko Home Control-installationen.

Åtgärdsknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre. Varje grupp består av åtgärdsknapparna A, B och C, för vilka åtgärden är förinställd. Åtgärdsknapparna kan också förses med LED-indikering. Lysdioden tänds eller släcks varje gång du trycker på åtgärdsknappen. Under programmeringen av installationen fastställer installatören om lysdioden tänds eller släcks när du trycker på åtgärdsknappen.

Användning

Om jalusin, persiennen eller markisen är i rörelse kan du stoppa den genom att trycka på en av åtgärdsknapparna. Varje tryck på åtgärdsknappen stoppar dess rörelse.

Använda åtgärdsknapp A

Åtgärd

Resultat

Tryck kort på A.

Du höjer jalusin helt.

Tryck och håll in A.

Du flyttar jalusin till önskad position. Jalusin stoppas så snart du släpper åtgärdsknappen.

Använda åtgärdsknapp B

Du kan själv justera och konfigurera den önskade jalusipositionen med åtgärdsknapp B. Standardinställningen för detta är ungefär halvvägs.

Åtgärd

Resultat

Flytta jalusin till önskad position och håll B intryckt längre än tre sekunder.

Du har nu programmerat din önskade inställning med denna åtgärdsknapp.

Tryck kort på B.

Du flyttar jalusin till önskad position.

Använda åtgärdsknapp C

Åtgärd

Resultat

Tryck kort på C.

Du sänker jalusin helt.

 

Tryck och håll in C.

Du sänker jalusin till önskad position. Jalusin stoppas så snart du släpper åtgärdsknappen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.