Skip to main content
Skip table of contents

Tryckknapp för ventilation

Beskrivning

Med tryckknappen för ventilation kan du styra det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Tryckknappen har fyra åtgärdsknappar med fördefinierade åtgärder: en för varje inställning hos det centrala ventilationssystemet och en boost-knapp.

Användning

Åtgärd

Resultat

Tryck på A

Du aktiverar den lägsta ventilationsinställningen.

Tryck på B

Du aktiverar den normala ventilationsinställningen.

Tryck på C

Du aktiverar den högsta ventilationsinställningen.

Tryck på D

Du aktiverar den högsta ventilationsinställningen under en förinställd tidsperiod. Denna tidsperiod fastställs av installatören under programmeringen av installationen. Installationen återgår sedan till den föregående ventilationsinställningen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.