Skip to main content
Skip table of contents

Starta pekskärmen första gången

Första gången du startar pekskärmen kommer du att se de tillgängliga pekskärmsprofilerna i din installation. Din installatör har skapat dessa profiler åt dig i programmeringsprogramvaran. De är skyddade med lösenord.

Välj den profil du vill starta på pekskärmen och ange korrekt lösenord.

Vill du ändra en profil eller skapa en ny profil? Läs användarhandboken för Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.