Skip to main content
Skip table of contents

Smart Zigbee®-dimmerkontroll, 3–200 W, 2-trådig

Fristående användning

Den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen fungerar autonomt när den inte är konfigurerad till en Niko Home Control-installationen, eller när den inte är ansluten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640).

Mekaniska tryckknappstillägg (170-x00xx) som är anslutna till tilläggsterminalen kan även användas i fristående läge.
Alla mekaniska tryckknappstillägg som är kopplade till samma terminal kommer att uppvisa samma beteende som den smarta dimmerkontrollen.
Det går inte att konfigurera beteendet hos dessa tryckknappstilläggsströmställare separat.

 • LED-feedbacken blinkar rött när Zigbee®-enheten är konfigurerad i en Niko Home control-installation och RF-anslutningen till en gateway eller en trådlös brygga är bruten.
  Enheten kan fortfarande fungera i fristående läge, men LED-feedbacken uppvisar bara det röda blinkande tillståndet.

 • Programvaran för en smart Zigbee®-dimmerkontroll  som drivs i fristående läge kan inte uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  Parkoppla enheten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640) för att ladda ner senaste programvaruversionen för Zigbee® -enheten

 • Om en tryckknapp på Niko Zigbee®- enheten trycks in 3 gånger inom en period om 6 sekunder kommer den att skanna efter en Zigbee®- masternod (parkopplingsläge).
  Den blå LED-lampan börjar blinka i maximalt 5 minuter, och den släcks igen när ingen masternod hittas. Enheten kan alltid användas

Ansluten användning

Zigbee® -dimmerkontrollen kan användas i anslutet läge när den är parkopplad till en trådlös gateway (552-00001), trådlös brygga  (550-00640) eller till en tredjeparts Zigbee® -koordinator/-nätverk.
I anslutet läge kan Zigbee® -dimmerkontrollen användas i en Niko Home Control-installation. 
Den kan slå på/av en eller flera belysningskretsar som är trådbundna till dess utgång, eller vilken annan funktion som helst som ingår i Niko Home Control-installationen genom att man:

Med detta läge kan du låsa upp mer avancerade funktioner och fjärrstyra din Zigbee® -enhet via din smartphone/surfplatta och Niko Home-appen.
För mer information, se Smart Zigbee®-dimmerkontroll, 3–200 W, 2-trådig.

 • Det är möjligt att koppla ur kontrollenheten och dess trådbundna tryckknappstillägg från den inbyggda kontakten och omkoppla en annan belysningskrets än den som är trådkopplad till den smarta Zigbee® -dimmerkontrollen.
  Det här ger fullständig flexibilitet för att konfigurera kontakten och kontrollerna via  Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

 • Mekaniska tryckknappstillägg (170-x00xx) som är anslutna till tilläggsterminalen kan även användas i anslutet läge. Alla mekaniska tryckknappstillägg som är kopplade till samma terminal kommer att uppvisa samma beteende som den smarta Zigbee®-strömställaren.
  Det går inte att konfigurerar beteendet för tryckknappstilläggsströmställarna separat från beteendet för den Zigbee®-enhet det är kopplat till.

 • Tilläggsströmställare måste konfigureras i anslutet läge innan de kan användas

 • Programvaran till den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen som arbetar i anslutet läge i en Niko Home Control-installation kan uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  OTA sker automatiskt i bakgrunden. En Zigbee®- enhet efterfrågar ny OTA-data var sjätte timme. Enheten fortsätter fungera normalt under en uppgradering

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.