Skip to main content
Skip table of contents

Smart enkel Zigbee®-strömställare, 10 A

Fristående användning

Den smarta Zigbee®-strömställaren fungerar autonomt med en växlingsfunktion när den inte är konfigurerad till en Niko Home Control-installation, eller när den inte är ansluten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640).

Mekaniska tryckknappstillägg (170-x00xx) som är anslutna till tilläggsterminalen kan även användas i fristående läge.
Alla mekaniska tryckknappstillägg som är kopplade till samma terminal kommer att uppvisa samma beteende som den smarta strömställaren.
Det går inte att konfigurera beteendet hos dessa tryckknappstilläggsströmställare separat.

 • Den smarta strömställaren omkopplar endast L-tråden mot dess polkontakt. N-tråden kommer inte att omkopplas

 • Programvaran för en smart Zigbee®-strömställare som drivs i fristående läge kan inte uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  Parkoppla enheten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640) för att ladda ner senaste programvaruversionen för Zigbee®-enheten

 • Om en tryckknapp på Niko Zigbee®-enheten trycks in 3 gånger inom en period om 6 sekunder kommer den att skanna efter en Zigbee®-masternod (parkopplingsläge).
  Den blå LED-lampan börjar blinka i maximalt 5 minuter, och den släcks igen när ingen masternod hittas. Enheten kan alltid användas

Ansluten användning

Zigbee®-strömställaren kan användas i anslutet läge när den är parkopplad till en trådlös gateway (552-00001), trådlös brygga (550-00640) eller till en tredjeparts Zigbee®-koordinator/-nätverk.
I anslutet läge kan Zigbee® -strömställaren användas i en Niko Home Control-installation. 
Den kan slå på/av en eller flera belysningskretsar som är kopplade till dess utgång, eller vilken annan funktion som helst som ingår i Niko Home Control-installationen genom att man:

Med detta läge kan du låsa upp mer avancerade funktioner och fjärrstyra din Zigbee® -enhet via din smartphone/surfplatta och Niko Home-appen.
För mer information, se Smart enkel Zigbee®-strömställare, 10 A.

 • Det är möjligt att koppla ur kontrollenheten och dess anslutna tryckknappstillägg från den inbyggda kontakten och omkoppla en annan belysningskrets än den som är kopplad till den smarta Zigbee® -brytaren.
  Det här ger fullständig flexibilitet för att konfigurera kontakten och kontrollerna via  Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

 • Mekaniska tryckknappstillägg (170-x00xx) som är anslutna till tilläggsterminalen kan även användas i anslutet läge. Alla mekaniska tryckknappstillägg som är kopplade till samma terminal kommer att uppvisa samma beteende som den smarta Zigbee®-strömställaren.
  Det går inte att konfigurerar beteendet för tryckknappstilläggsströmställarna separat från beteendet för den Zigbee®-enhet det är kopplat till.

 • Tilläggsströmställare måste konfigureras i anslutet läge innan de kan användas

 • Programvaran till den smarta Zigbee®-strömställaren som arbetar i anslutet läge i en Niko Home Control-installation kan uppgraderas Over-The-Air (OTA).
  OTA sker automatiskt i bakgrunden. En Zigbee®-enhet efterfrågar ny OTA-data var sjätte timme. Enheten fortsätter fungera normalt under en uppgradering

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.