Skip to main content
Skip table of contents

Knappar för dimring

Beskrivning

Tryckknappar för dimring är tillgängliga i enkla eller dubbla versioner. Den enkla tryckknappen består av tre åtgärdsknappar medan den dubbla tryckknappen består av sex åtgärdsknappar. Med denna tryckknapp kan du dimma en respektive två belysningspunkter, eller grupper av belysningspunkter, via Niko Home Control-installationen. Åtgärdsknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre. Varje grupp består av åtgärdsknapparna A, B och C, för vilka åtgärden är förinställd.

Åtgärdsknapparna kan också förses med LED-indikering. Lysdioden tänds eller släcks varje gång du trycker på åtgärdsknappen. Under programmeringen av installationen fastställer installatören om lysdioden tänds eller släcks när du trycker på åtgärdsknappen.

Användning

Använda åtgärdsknapp A

ÅtgärdResultat
Tryck kort på A.

Lampan tänds på den högsta ljusintensiteten, om installatören inte har programmerat åtgärdsknappen.

Tryck och håll in A.Ljusintensiteten ökar tills knappen släpps eller den högsta ljusintensiteten har nåtts.

Använda åtgärdsknapp B

Du kan anpassa och konfigurera ljusintensiteten efter eget önskemål med åtgärdsknapp B. Ljusintensiteten är som standard inställd på 50 %.

ÅtgärdResultat

Dimma till önskad ljusintensitet och håll B intryckt längre än tre sekunder.

Du har nu programmerat din önskade inställning med denna åtgärdsknapp.

Tryck kort på A.Du aktiverar din önskade ljusintensitet.

Använda åtgärdsknapp C

ÅtgärdResultat
Tryck kort på C.Lampan släcks eller tänds omväxlande på den lägsta ljusintensiteten.

Tryck och håll in C.

Ljusintensiteten minskar tills knappen släpps eller den lägsta ljusintensiteten har nåtts.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.